Προεδρικό διάταγμα 11/2/95c

ΠΔ 11-02-1995: Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου, κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των Δήμων και Κοινοτήτων της νήσου Σάμου (νομού Σάμου)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 11-02-1995: Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου, κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των Δήμων και Κοινοτήτων της νήσου Σάμου (νομού Σάμου), (ΦΕΚ 100/Δ/1995), 27-02-1995.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 (παράγραφοι 1 και 2) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παράγραφος 1 εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 (παράγραφοι 1 και 2) του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

4. Τα 63390/05-03-1990 και 79098/07-07-1992 έγγραφα του Υπουργείου Γεωργίας, Διεύθυνσης Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος.

 

5. Το 1078/19-03-1990 έγγραφο της Διεύθυνσης Γεωργίας Νομαρχίας Σάμου.

 

6. Το 126/06-06-1990 έγγραφο του τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχίας Σάμου.

 

7. Το 194/20-02-1990 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Νομαρχίας Σάμου.

 

8. Το 511529/10-04-1990 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

9. Το 674/1990 έγγραφο της Εποπτείας Αλιείας Νομαρχίας Σάμου.

 

10. Τα 333/31-05-1990 και 3446/18-06-1991 έγγραφα του Υπουργείου Πολιτισμού ΚΑ Εφορεία Προϊστορικών - Κλασικών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

 

11. Το 32026/617/12-03-1992 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού - Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

12. Την 79/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σαμίων.

 

13. Την 78/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πυθαγορείου.

 

14. Την 16/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καρλοβασίων.

 

15. Τις 67/1990 και 84/1990 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαραθόκαμπου.

 

16. Την 12/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χώρας.

 

17. Την 45/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μυτιληναίων.

 

18. Την 23/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σπαθαραίων.

 

19. Την 2/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σταυρηνίδων.

 

20. Την 23/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κουμαιίκων.

 

21. Την 14/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Κωνσταντίνου.

 

22. Την 6/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοκκαρίου.

 

23. Την 8/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μεσογείου.

 

24. Την 19/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Κονταιίκων.

 

25. Την 14/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μανολατών.

 

26. Την 23/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατάνου.

 

27. Την 10/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νεοχωρίου.

 

28. Την 19/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αμπέλου.

 

29. Την 6/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας.

 

30. Την 11/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σκουραιίκων.

 

31. Την 7/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίων Θεοδώρων.

 

32. Την 11/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πανδρόσου.

 

33. Την 7/1990 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βουρλιωτών.

 

34. Τα 217/48/09-01-1990 και 182/24-01-1990 έγγραφα της Διεύθυνσης Χωροταξίας και του Τμήματος Πολεοδομίας Νομαρχίας Σάμου αντίστοιχα.

 

35. Το γεγονός ότι οι Κοινότητες Βαθέος, Δρακαίων, Καστανέας, Κοντακαιίκων, Κοσμαδαίων, Κουματαδέων, Λέκας, Μαυρατζαίων, Μύλων, Παγώνδου, Παλαιοκάστρου, Πύργου και Υδρούσσης δεν γνωμοδότησαν.

 

36. Την 2/15-04-1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Σάμου.

 

37. Τις διατάξεις του 29Α του νόμου 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

38. Την 129/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 11-02-1995

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.