Προεδρικό διάταγμα 11/3/80b

ΠΔ 11-03-1980: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 11-03-1980: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών, (ΦΕΚ 171/Δ/1980), 12-03-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 14, 17 και 85Α αυτού.

 

2. Την υπ' αριθμό ΕΔ2A/04/20/ΦΘ.2.1.1/1979 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικατάστασης της υπ' αριθμού ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ.2.1.1/1978 απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων στον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979).

 

3. Την υπ' αριθμό 192/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών (ΦΕΚ 538/Δ/1978), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Η κατ' εφαρμογήν του άρθρου 1 παράγραφος 7 του παρόντος προκύπτουσα συνολική επιφάνεια ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 4.000 m.

 

Επιτρέπεται η ανέγερσις ξενοδοχείων, ξενώνων, μοτέλ, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων υπό μορφήν οικίσκων (bungalows) κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του παρόντος Διατάγματος και των του προηγουμένου εδαφίου της παρούσης παραγράφου εγκρινομένων δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων Έργων μετά πρόταση τον Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ως κάτωθι:}

 

2. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 8 του αυτού ως άνω από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978), καταργούνται.

 

Στον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, 11-03-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.