Προεδρικό διάταγμα 11/5/89b - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε ολόκληρη την περιοχή της ζώνης οικιστικού ελέγχου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος ορίζονται τα κάτωθι:

 

Σαν αφετηρία μέτρησης του ύψους των ανεγερθησομένων κτισμάτων λαμβάνεται το φυσικό έδαφος και τα κτίσματα πρέπει να κλιμακώνονται ώστε σε κανένα σημείο τους να μην υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο ύψος.
Απαγορεύεται η ανέγερση λυομένων οικίσκων.
Κάθε έργο υποδομής εκτελούμενο από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, κ.λ.π.) κατασκευάζεται κατά τρόπο προσαρμοσμένο στο περιβάλλον και κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
Η μορφολογία των κτισμάτων (κλίμακα - αναλογίες - τρόπος και υλικά κατασκευής) πρέπει να ακολουθεί τα παραδοσιακά πρότυπα της τοπικής αρχιτεκτονικής.
Σε περίπτωση κτιρίου όγκου μεγαλύτερου των 900 m3 πάνω από τη στάθμη του φυσικού εδάφους, επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου αυτού σε μικρότερους ή σε ανεξάρτητα κτίρια, έστω και αν πρόκειται για κτίριο με ενιαία λειτουργικότητα.
Επιβάλλεται η κατασκευή υπόγειας στέρνας αναλόγου μεγέθους για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτεινών και διαφημιστικών πινακίδων. Η τοποθέτηση επιγραφών στην πρόσοψη των κτιρίων επιτρέπεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
Απαγορεύεται η ίδρυση και επέκταση λατομείων, μεταλλείων.
Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστυλώματα (pilotis).
Απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων για αυτοκίνητα σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από τον αιγιαλό και παράλληλα προς αυτόν. Επιτρέπεται η δημιουργία οδών προσπέλασης κάθετα προς την παραλία και τον αιγιαλό για την εξυπηρέτηση εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας καθώς και των αναγκαίων χώρων στάθμευσης οχημάτων μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
Απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων σε απόσταση μικρότερη των 100 m από τον αιγιαλό.
Επιτρέπεται η επισκευή και αναστήλωση κτισμάτων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής καθ' υπέρβαση των παραπάνω διατάξεων μετά από τεκμηριωμένη έρευνα και έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.