Προεδρικό διάταγμα 11/5/89b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχή 1 (περιοχή ΓΠΣ).

 

1. Η παραπάνω περιοχή ορίζεται μεταξύ του ορίου του εγκεκριμένου σχεδίου Ερμούπολης, των ορίων των οικισμών προ του 1923 Άνω Σύρου και Ερμούπολης και του ορίου του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Ερμούπολης και Άνω Σύρου.

 

2. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις που καθορίζονται με την υπ' αριθμόν [Α] 27539/884/02-04-1986 απόφαση (ΦΕΚ 368/Δ/1986) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του δήμου Ερμούπολης και Άνω Σύρου.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων για τουριστικές εγκαταστάσεις ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

4. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις ορίζεται συντελεστής δόμησης 0,05.

 

5. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύουν.

 

Β. Περιοχές με στοιχεία 2)α, 2)β, 2)γ, 2)δ, 2)ε.

 

1. Οι περιοχές αυτές ορίζονται:

 

2)α. Το όριο της περιοχής αυτής ξεκινά 1500 m νότια από τον Κόμητο από τη θάλασσα, εκτείνεται βόρεια, περνά πάνω από το Μαρινόπουλο σε απόσταση 500 m από τη δυτική ακτή (Βιγλιοστάσιο - Κόμητο) και συνεχίζει ακολουθώντας παράλληλα τον επάνω δρόμο Κόμητο - Ποσειδωνία και σε απόσταση 150 m από αυτόν μέχρι να συναντήσει το νοτιοδυτικό όριο του οικισμού Ποσειδωνίας μέχρι Αγκαθωπή, το ακολουθεί δυτικά και καταλήγει στη θάλασσα και περιλαμβάνει και το Διακόφτη.

 

2)β. Το όριο της περιοχής αυτής ξεκινά από τη θάλασσα και ακολουθεί τα δυτικά όρια του οικισμού Φοίνικα προς Βορρά, μέχρι να συναντήσει τον αγροτικό δρόμο προς τον σκουπιδότοπο, τον ακολουθεί δυτικά και καταλήγει κάθετα στη θάλασσα πάνω από το Ακρωτήριο Ατσιγγανόκαστρο σε απόσταση 300 m από αυτό.

 

2)γ. Το όριο της περιοχής αυτής αρχίζει από τη θάλασσα, Βόρεια και εξωτερικά από το Ακρωτήριο Τράχηλος, εκτείνεται μέχρι την κορυφή του λόφου Δελφινίου και από κει παράλληλα με την ακτή σε απόσταση 500 m από αυτήν κατεβαίνει νότια μέχρι να καταλήξει στα βόρεια όρια του οικισμού Κινίου και από κει δυτικά, ακολουθώντας τα όρια στη θάλασσα.

 

2)δ. Το όριο της περιοχής αυτής αρχίζει απέναντι από τη νησίδα Βαρβαρούσας ανεβαίνει στην κορυφή του λόφου Δελφινίου και από κει εκτείνεται βόρεια παράλληλα με την ακτή, σε απόσταση 500 m από αυτήν μέχρι το βόρειο χείμαρρο που καταλήγει στον όρμο Αετού.

 

2)ε. Το όριο της περιοχής αυτής αρχίζει από τον κολπίσκο νότια του όρμου Λίας κάθετα στην ακτή, ανεβαίνει στο όρος κι από κει εκτείνεται βόρεια παράλληλα με την ακτή σε απόσταση 500 m από αυτήν, φτάνει στα 3 Λαγγόνια του κόλπου Γραμμάτων και καταλήγει στη θάλασσα στο μεσαίο από αυτά.

 

2. Στις παραπάνω περιοχές, οι οποίες είναι παραλιακές, επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:

 

Κατοικία, εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας δημόσιες ή δημοτικές, αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, αποθήκες, θερμοκήπια, καταστήματα, κέντρα αναψυχής, τουριστικές εγκαταστάσεις.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου α θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που προορίζονται για χρήση κατοικίας και έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος εμβαδόν 4 στρέμματα.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 4,5 m.

 

5. Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις ορίζεται συντελεστής δόμησης: 0,1.

 
6. Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια ορόφων των κτιρίων όλων των παραπάνω χρήσεων εκτός των τουριστικών εγκαταστάσεων 200 m2.

 

7. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύουν.

 

Γ. Περιοχές με στοιχεία 3)α, 3)β, 3)γ και 3)δ.

 

1. Οι περιοχές αυτές ορίζονται:

 

3)α. Το όριο της περιοχής αυτής εκτείνεται από τη θάλασσα και βορειοανατολικά από το δεύτερο (μεσαίο) Λαγγόνι του κόλπου των Γραμμάτων ανεβαίνει βορειοανατολικά και στρέφεται δυτικά παράλληλα με την ακτή σε απόσταση 250 m από αυτήν και καταλήγει στη θάλασσα κάθετα στην ακτή στον γκρεμό των Γραμμάτων.

 

3)β. Το όριο της περιοχής αυτής αρχίζει από τη θάλασσα, περιβάλλει την τοποθεσία Καστράκι σε απόσταση 200 m γύρω από την κορυφή του λόφου και καταλήγει στη θάλασσα.

 

3)γ. Το όριο της περιοχής αυτής εκτείνεται 200 m γύρω από την Σπηλιά του Φερεκύδη.

 

3)δ. Το όριο της περιοχής αυτής ακολουθεί τα νότια όρια του οικισμού Βάρης, αρχίζοντας από τον όρμο της Βάρης, εκτείνεται ανατολικά πέρα από την Φάμπρικα, πάνω από τους Σαντορίνιους σε απόσταση 250 m από τη θάλασσα και συνεχίζει σε όλο το ανατολικό τμήμα της Βάρης μέχρι την κορυφή του λόφου Όρος και από εκεί μέχρι τον Βόρειο Όρμο του Ακρωτηρίου Φώκια, επίσης περιλαμβάνει το νησί Δίδυμη.

 

2. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται αρχαιολογικοί χώροι και βιότοποι και επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: κατοικία, εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας (δημόσιες ή δημοτικές), κέντρα αναψυχής, πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 10 στρέμματα.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 4,5 m.

 

5. Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια ορόφων των κτιρίων 100 m2.

 

6. Για τις περιοχές 3)α, 3)β, 3)δ απαγορεύεται η ανέγερση κτιρίων και διάνοιξη δρόμων σε απόσταση 200 m από τη γραμμή αιγιαλού.

 

7. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

Δ. Περιοχές με στοιχεία 4)α, 4)β, 4)γ, 4)δ, 4)ε.

 

1. Οι περιοχές αυτές ορίζονται:

 

4)α. Το όριο της περιοχής αυτής εκτείνεται προς βορρά από τη θάλασσα, ανατολικά από το δρόμο προς Λειβαδιά τον οικιστικό θύλακα και τον δρόμο προς Βάρη, προς νότο από την ευθεία που συνδέει τη στροφή του παραπάνω δρόμου μέχρι τη διασταύρωση του δρόμου Μάννα - Βάρη και του δρόμου προς τη θάλασσα και ανατολικά από το όριο του οικισμού Μάννα και το δρόμο Ερμούπολη - Μάννα.

 

4)β. Το όριο της περιοχής αυτής εκτείνεται από το εσωτερικό όριο του οικισμού Βάρη - Αχλάδι και τη θάλασσα.

 

Μεταξύ του νοτίου ορίου του οικισμού Βάρη - Αχλάδι και τη θάλασσα.

 

4)γ. Το όριο της περιοχής αυτής εκτείνεται προς νότο από το όριο του οικισμού Ποσειδωνία δυτικά από τη θάλασσα, (Όρμος Φοίνικα) το όριο του Οικισμού Φοίνικα, τον αγροτικό δρόμο προς Γαλησσά, ανατολικά από τον επαρχιακό δρόμο Φοίνικα - Γαλησσά, βόρεια από το δρόμο Ερμούπολη - Βήσα - Φοίνικα και πάλι ανατολικά από τον δρόμο Βήσα - Ποσειδωνία.

 

4)δ. Το όριο της περιοχής αυτής εκτείνεται προς νότο από το όριο του οικισμού Φοίνικα, ανατολικά από τον επαρχιακό δρόμο Φοίνικα - Γαλησσά, μέχρι το όριο του οικισμού Γαλησσά και δυτικά από τον αγροτικό δρόμο προς Φοίνικα.

 

4)ε. Το όριο της περιοχής αυτής εκτείνεται προς νότο, από το βόρειο όριο του οικισμού Γαλησσά, αρχίζοντας από τη γέφυρα του Γαλησσά, δυτικά από τη θάλασσα για 250 m βόρεια, προς βορρά από την ευθεία που ενώνει το σημείο αυτό με τον οικιστικό θύλακα και ανατολικά από το λόφο μέχρι τη γέφυρα του Γαλησσά.

 

2. Στην περιοχή αυτή περιλαμβάνεται γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας και επιτρέπονται οι εξής χρήσεις, κατοικία, εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας (δημόσιες ή δημοτικές), αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρεάτια, αποθήκες, θερμοκήπια.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου α θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος, εμβαδόν 4 στρέμματα.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 4,5 m.

 

5. Μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια ορόφων των κτιρίων για χρήση κατοικίας 100 m2.

 

6. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύουν.

 

Ε. Περιοχή με στοιχείο 5.

 

1. Η περιοχή αυτή ορίζεται:

 

Βόρεια σε απόσταση 250 m από τον επαρχιακό δρόμο Βάρη - Μέγα Γιαλό μεταξύ των ορίων των οικισμών Βάρη ανατολικά και Μέγα Γιαλό δυτικά και νότια από τη θάλασσα.

 

2. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: κατοικία, καταστήματα, κέντρα αναψυχής, τουριστικές εγκαταστάσεις.

 

Στο τμήμα της περιοχής μεταξύ του δρόμου και της θάλασσας επιτρέπονται μόνο κατασκηνώσεις παραθερισμού (camping) και κέντρα αναψυχής.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου α θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

γ. Για τις οργανωμένες κατασκηνώσεις παραθερισμού (camping) η αρτιότητα των γηπέδων ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

4. Για τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις ορίζεται:

 

Συντελεστής δόμησης: 0,2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,5 m.

 

5. Για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις παραθερισμού (camping) ορίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 4,5 m.

 

6. Για την κατοικία ορίζονται μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων 200 m2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 7,5 m.

 

7. Για τα καταστήματα και τα κέντρα αναψυχής ορίζονται μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων 200 m2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4,5 m.

 

8. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύουν.

 

ΣΤ. Περιοχή με στοιχείο 6.

 

1. Η περιοχή αυτή ορίζεται:

 

Από τον όρμο βορειοανατολικά του ναού Αγίου Δημητρίου μέχρι το δυτικό τμήμα του περιβόλου, βόρεια από το διοικητικό όριο του δήμου Ερμούπολης μέχρι που συναντά την εφαπτόμενη του βόρειου τοίχου του περιβόλου του ιερού ναού Πανάχραντου (καθολικών) σε απόσταση 100 μ. από την όψη του περιβόλου που στρέφεται στο βορρά, ακολουθεί εφαπτόμενα το όριο του λατομείου της Άνω Σύρου και συνεχίζει σε απόσταση 250 m από το δρόμο της Επάνω Μεριάς μέχρι το ύψος της μεγάλης διπλής στροφής στα 300 m μετά το κέντρο του Νικολού. Εκεί γυρίζει κάθετα στο δρόμο, περνά την στροφή και συνεχίζει πάνω από το ρέμα της πηγής σε απόσταση 150 m.

 

Στρέφεται νότια, περνά 100 m δυτικά του ιερού ναού Πανάχραντου μέχρι να συναντήσει τα όρια της Αληθινής. Ακολουθεί αυτά νότια μέχρι τη στροφή Βούλια. Από εκεί συνεχίζει νότια, ακολουθώντας το όριο οικισμού Σκληπί 250 m δυτικά από το Στρατόπεδο. Από εκεί, διασχίζει το δρόμο Γαλησσά - Ερμούπολη, περνά από την κορυφή του λόφου Αυγό, καταλήγει στην στροφή του δρόμου προς Μάννα - Φανερωμένη. Από εκεί ακολουθεί βορειοανατολικά το δρόμο αυτό προς Ερμούπολη μέχρι του ορίου του σχεδίου Πόλης. Από τη θάλασσα κατά μήκος του ορίου γενικού πολεοδομικού σχεδίου επί του επαρχιακού δρόμου Ερμούπολης - Βάρη μέχρι τη δεξιά στροφή. Στο πρώτο κτίσμα Γκαράζ στρίβει νοτιοανατολικά και από τη συμβολή των δρόμων Μάννα - Βάρης - Αζολίμνου και ανατολικά μέχρι τη θάλασσα (ορμίσκος).

 

2. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: κατοικία, εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας (δημόσιες ή δημοτικές) αθλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρεάτια, αποθήκες, θερμοκήπια.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

4. Για την κατοικία ορίζεται μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια ορόφων των κτιρίων 200 m2.

 

5. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύουν.

 

Ζ. Περιοχή με στοιχείο 6)α.

 

1. Η περιοχή αυτή ορίζεται:

 

Από τη διασταύρωση Άνω Μάννα νότια επί του δρόμου προς Λειβαδιά, μέχρι των ιδιοκτησιών της Επισκοπής των καθολικών, ανατολικά επί δρομίσκου μέχρι τον ξηροπόταμο ακολουθώντας τη μάνδρα του Μπάφα μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Ερμούπολης - Βάρης και βόρεια μέχρι την αρχική διασταύρωση.

 

Στην παραπάνω περιοχή περιλαμβάνεται ζώνη επαγγελματικών βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.

 

2. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: αποθήκες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, συνεργεία αυτοκινήτων, επαγγελματικά εργαστήρια.

 

3. α. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

β. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν: εμβαδόν 2 στρέμματα.

 

4. Για τις αποθήκες, τα καταστήματα και γραφεία ορίζονται τα εξής:

 

Συντελεστής δόμησης: 0,2.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 10% της επιφανείας τους.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,5 m.

 

5. Για τα κτίρια των λοιπών χρήσεων ορίζονται τα εξής:

 

Συντελεστής δόμησης: 0,4.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30% της επιφανείας τους.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,5 m.

 

6. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.