Προεδρικό διάταγμα 11/5/89b

ΠΔ 11-05-1989: Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των δήμων Ερμούπολης και Άνω Σύρου των κοινοτήτων Μάννας, Βάρης, Ποσειδωνίας, Φοίνικα και Γαλησσά (νομού Κυκλάδων)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 11-05-1989: Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή των δήμων Ερμούπολης και Άνω Σύρου των κοινοτήτων Μάννας, Βάρης, Ποσειδωνίας, Φοίνικα και Γαλησσά (νομού Κυκλάδων), (ΦΕΚ 339/Δ/1989), 02-06-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παράγραφος 1) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Την υπ' αριθμόν 107/1987 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Ερμούπολης.

 

4. Την υπ' αριθμόν 50/1987 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Άνω Σύρου.

 

5. Την υπ' αριθμόν 35/1986 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Φοίνικα.

 

6. Την υπ' αριθμόν 18/1987 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Βάρης.

 

7. Την υπ' αριθμόν 45/1987 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Μάννας.

 

8. Το υπ' αριθμόν 7829/2833/24-11-1986 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Κυκλάδων προς τους ανωτέρω δήμους και κοινότητες.

 

9. Το γεγονός ότι οι κοινότητες Ποσειδωνίας και Γαλησσά δεν απάντησαν στο παραπάνω έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Κυκλάδων.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 117/1987 και 118/1987 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Κυκλάδων.

 

11. Την υπ' αριθμόν 41/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 11-05-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.