Προεδρικό διάταγμα 12/04 - Άρθρο 1929 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο κατά τα ανωτέρω κυρωθείς πίνακας είναι οριστικός, ουδεμίας κατ' αυτού ενστάσεως δυναμένης να ληφθεί υπ' όψιν, αντίγραφον δε αυτού διαβιβάζει ο Νομάρχης εις το οικείον Ταμία όστις βάσει τούτου επιμελείται της δια λογαριασμό του Δήμου ή Κοινότητας ή της τυχόν προκαταβαλλούσης τις δαπάνες δημοσίας υπηρεσίας εισπράξεων παρά των υπόχρεων των εν τω πινάκι οριζομένων ποσών κατά τις περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων διατάξεις.

 

Ο Δήμος ή η Κοινότητα δύναται να προβαίνει και απευθείας εις την είσπραξη βάσει των αυτών διατάξεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.