Προεδρικό διάταγμα 12/04 - Άρθρο 1929 - Άρθρο 13

Άρθρο 13


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εις τις δαπάνες δια την εκτέλεσιν των περί ων το παρόν Διάταγμα εργασιών εις βάρος και δια λογαριασμό των υπόχρεων συνυπολογίζεται και ο νόμιμος τόκος από της συμπληρώσεως της εργασίας ως προς έκαστον υπόχρεων μέχρι της υπό τούτου πληρωμής του αναλογούντος σε αυτό ποσοστού εισπραττόμενος κατά το άρθρο 11 ομού μετά των λοιπών οφειλομένων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.