Προεδρικό διάταγμα 12/04 - Άρθρο 1929 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μέτρο της περιφράξεως των οικοπέδων σε κάθε πόλη δεν επιτρέπεται να εφαρμόζεται ταυτοχρόνως δι' άπασαν αυτής την έκταση, αλλά τμηματικώς και βαθμηδόν εκ των κέντρων προς τα εξωτερικά σημεία κατά τα εν άρθρο 1 παράγραφος 1 αναφερόμενα, τασσομένων εκάστοτε ευλόγων προθεσμιών.

 

2. Εις περίπτωση εξαιρετικής ανάγκης βεβαιούμενης κατά τα εν άρθρο 1 παράγραφος 4 οριζόμενα δύναται να επιβληθεί επείγουσα περίφραξις εις μεγαλύτερη κλίμακα, εφαρμοζομένων τη περιπτώσει ταύτη των μέτρων προσωρινής περιφράξεως, περί ων η παράγραφος 4 του προηγουμένου άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.