Προεδρικό διάταγμα 12/10/77 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων ως και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των υφισταμένων προ του 1923 οικισμών Κρυοπηγής και Αθύτου ορίζονται ως κάτωθι:

 

1. Οικοδομικό σύστημα των πτερύγων.

 

2. Ως ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων εξακολουθούν να ισχύουν τα δια του βασιλικού διατάγματος 15-06-1068 περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων των κειμένων εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 111/Δ/1968) καθορισθέντα ήτοι:

 

α) Δια το κεντρικό τμήμα (Ζώνη Ι)

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο βάθος: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

β) Δια το υπόλοιπον τμήμα του οικισμού (Ζώνη ΙΙ)

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο βάθος: 18 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως ορίζεται 60% δια το κεντρικό τμήμα του οικισμού (Ζώνη Ι) και 40% δια το υπόλοιπο τμήμα αυτού (Ζώνη ΙΙ).

 

4. Ως γραμμή δομήσεως θεωρείται η εν τοις πράγμασι υφισταμένη τοιαύτη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.