Προεδρικό διάταγμα 130/10 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διάρθρωση οργανικών μονάδων - Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας (Σύρος)

 

1. Διεύθυνση Διοίκησης Κυκλάδων (Σύρος)

 

α. Τμήμα Προσωπικού

β. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

γ. Τμήμα Μελέτης και Τεκμηρίωσης Διοικητικών Διαδικασιών

δ. Τμήμα Γραμματείας

ε. Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικού Άνδρου, θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Τήνου

στ. Γραφείο Εκλογών

 

2. Διεύθυνση Διοίκησης Δωδεκανήσου (Ρόδος)

 

α. Τμήμα Προσωπικού

β. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

γ. Τμήμα Γραμματείας

δ. Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικού Καλύμνου, Καρπάθου- Κάσου και Κω.

ε. Γραφείο Εκλογών

 

3. Διεύθυνση Οικονομικού Κυκλάδων (Σύρος)

 

α. Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης

β. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

γ. Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας

δ. Τμήμα Προμηθειών

ε. Τμήμα Μισθοδοσίας

 

4. Διεύθυνση Οικονομικού Δωδεκανήσου (Ρόδος)

 

α. Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημοσιονομικών Αναφορών και Οικονομικής Διαχείρισης

β. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

γ. Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας

δ. Τμήμα Προμηθειών

ε. Τμήμα Μισθοδοσίας

 

5. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυκλάδων (Σύρος)

 

α. Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

β. Τμήμα Διαφάνειας

γ. Τμήμα Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων

δ. Γραφεία Πληροφορικής Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Τήνου

 

6. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δωδεκανήσου (Ρόδος)

 

α. Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

β. Τμήμα Διαφάνειας

γ. Τμήμα Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων

δ. Γραφεία Πληροφορικής Καλύμνου, Καρπάθου- Κάσου και Κω.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 92066/2016 απόφαση (ΦΕΚ 4343/Β/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.