Προεδρικό διάταγμα 130/10 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτήν, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

 

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν στη δημοσιονομική διαχείρισης της Περιφέρειας κατά το άρθρο 25 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 

Προΐσταται των Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και δύναται να εξουσιοδοτεί τα υφιστάμενα αυτής όργανα για την υπογραφή πράξεων αρμοδιότητάς του.

 

2. Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

 

α. Διεύθυνση Διοίκησης Κυκλάδων, με έδρα τη Σύρο, με επιτελική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια και εκτελεστική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων.

 

β. Διεύθυνση Διοίκησης Δωδεκανήσου με έδρα τη Ρόδο και τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου.

 

γ. Διεύθυνση Οικονομικού, με έδρα τη Σύρο, με επιτελική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια και εκτελεστική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων.

 

δ. Διεύθυνση Οικονομικού Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο και τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου.

 

ε. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κυκλάδων, με έδρα τη Σύρο, με επιτελική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια και τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων.

 

στ. Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δωδεκανήσου, με έδρα τη Ρόδο και τοπική αρμοδιότητα στις Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν 92066/2016 απόφαση (ΦΕΚ 4343/Β/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.