Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 36

Άρθρο 36


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τμήμα Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης Αρμοδιότητες του Τμήματος Σχεδιασμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης είναι:

 

α. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.

 

β. Ο σχεδιασμός και η αναθεώρηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, όταν κρίνεται απαραίτητο, σε ετήσια βάση, όπως ορίζεται στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Εθνικές Στρατηγικές Ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020, κατόπιν προηγούμενης διαβούλευσης με φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

 

γ. Η κατάρτιση κατευθυντήριων γραμμών και η θέση προτεραιοτήτων για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.

 

δ. Η υποβολή προτάσεων προς τις κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές συναφείς με τη διασφάλιση και εφαρμογή των αρχών της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.

 

ε. Η αξιολόγηση και έγκριση των προτάσεων των αρμόδιων υπηρεσιών, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη των Ρομά.

 

στ. Η εισήγηση της λήψης νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την προώθηση των στόχων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.

 

ζ. Ο συντονισμός των υπηρεσιών και των κρατικών φορέων και η συμμετοχή στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε ζήτημα που αφορά στην ένταξη των Ρομά.

 

η. Η συνεργασία με τα Σημεία Επαφής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των Περιφερειών, καθώς και της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνηγόρου του Πολίτη.

 

θ. Η συνεργασία με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρίτες χώρες και διεθνείς φορείς για τη διαμόρφωση κοινής προσέγγισης και το συντονισμό των πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων και ανισότητας στο πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης των Ρομά.

 

ι. Η σύνταξη των απαιτούμενων εκθέσεων, που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Ειδικής Γραμματείας για ζητήματα Ρομά, η οποία υποβάλλεται από τον Ειδικό Γραμματέα στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιο για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής (38/2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 137/Α/2015)).

 

ι)α. Η σύσταση, τήρηση, διαχείριση και ενημέρωση Μητρώου των παρεμβάσεων, που χαράσσονται και υλοποιούνται.

 

ι)β. Η λειτουργία ως Εθνικού Σημείου Επαφής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αρμόδια όργανα της για θέματα, που αφορούν στην κοινωνική ένταξη των Ρομά.

 

ι)γ. Η παροχή τεχνικής υποστήριξης στη διαμόρφωση εθνικών θέσεων, καθώς και στην ανταλλαγή δεδομένων στατιστικού χαρακτήρα στο πλαίσιο διακρατικών συνεργασιών.

 

ι)δ. Η ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για την εξέλιξη και έκβαση των υποθέσεων, που εκκρεμούν ενώπιον ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων, συναφών με την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά.

 

ι)ε. Η προώθηση διαδικασιών διαβούλευσης με αρμόδιους φορείς και με εκπροσώπους της Κοινότητας των Ρομά.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.