Προεδρικό διάταγμα 134/17 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας είναι η διενέργεια τακτικών τεκμηριωμένων εσωτερικών ελέγχων της λειτουργίας των επιμέρους υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και η υποβολή στον Ειδικό Γραμματέα σχετικών αναφορών για τη βελτίωση του παρεχόμενου έργου, προκειμένου να διατυπωθούν έγγραφες συστάσεις στις υπό έλεγχο υπηρεσίες, η διενέργεια ελέγχων σε χώρους εργασίας, ανά την επικράτεια και η υποβολή του σχετικού πορίσματος και η εκτέλεση κάθε άλλου έργου που τους ανατίθεται από τον Ειδικό Γραμματέα και έχει σχέση με την οργάνωση και τη λειτουργία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 

2. Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας εκτείνονται σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και ασκούνται παράλληλα και ανεξάρτητα από τις λοιπές Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Η Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας συγκροτείται από Επιθεωρητές Εργασίας, οι οποίοι είναι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Προϊστάμενοι Τμήματος και υπάγεται απευθείας στον Ειδικό Γραμματέα. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές Εργασίας ασκούν όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των Επιθεωρητών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

 

3. Οι θέσεις της Υπηρεσίας των Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κατανέμονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και στις έδρες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ως εξής:

 

α) 12 θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης, εκ των οποίων:

 

α)α) 8 θέσεις Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και

β)β) 4 θέσεις Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

 

β) 22 θέσεις Προϊσταμένων Τμημάτων, εκ των οποίων:

 

α)α) 15 θέσεις Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και

β)β) 7 θέσεις Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 36 του άρθρου 50 του νόμου 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018).

 

4. Στην Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας παρέχεται διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη από το Τμήμα Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.