Προεδρικό διάταγμα 13/10/86b

ΠΔ 13-10-1986: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Γειτονιές 5 και 6 του Δήμου Καματερού (Νομού Αττικής) και αναθεώρηση σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του Δήμου Αχαρνών (Νομού Αττικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 13-10-1986: Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Γειτονιές 5 και 6 του Δήμου Καματερού (Νομού Αττικής) και αναθεώρηση σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή του Δήμου Αχαρνών (Νομού Αττικής), (ΦΕΚ 1178/Δ/1986), 04-12-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1984) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) και 43 (παράγραφοι 3 και 10).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7, 8, 9, 15 και 16.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

5. Την υπ' αριθμόν 19568/841/1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Κίνηση της διαδικασίας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του ηπειρωτικού τμήματος Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 154/Δ/1983) όπως διορθώθηκε με το (ΦΕΚ 457/Δ/1984).

 

6. Την υπ' αριθμόν 46257/1761/1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων των πολεοδομικών ενοτήτων Γειτονιά 5 και Γειτονιά 6 του Δήμου Καματερού.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 104/1983, 16/1986, και 28/1986 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Καματερού.

 

8. Τις υπ' αριθμούς 36/1986, 151/1/1986, 151/2/1986, 151/3/1986, 151/4/1986 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Αχαρνών.

 

9. Την υπ' αριθμόν 12/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δυτικής Αττικής.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 428/1986 και 552/1986 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 13-10-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.