Προεδρικό διάταγμα 13/10/88 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε ολόκληρη την περιοχή της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος ορίζονται τα κάτωθι:

 

Απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων αυτοκινήτων σε απόσταση μικρότερη των 100 m από τον αιγιαλό και παράλληλα προς αυτόν. Επιτρέπεται η δημιουργία οδών προσπέλασης κάθετα προς την παραλία και τον αιγιαλό για την εξυπηρέτηση εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας, καθώς και των αναγκαίων χώρων στάθμευσης οχημάτων μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
Απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων) σε απόσταση μικρότερη των 100 m από τον αιγιαλό.
Απαγορεύεται η ανέγερση λυομένων οικίσκων.
Σαν αφετηρία μέτρησης του ύψους των ανεγερθησομένων κτισμάτων λαμβάνεται το φυσικό έδαφος και τα κτίσματα πρέπει να κλιμακώνονται ώστε σε κανένα σημείο τους να μην υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο ύψος.
Οι οικοδομικές άδειες για όλη την Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου εκδίδονται ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και για τις τουριστικές εγκαταστάσεις της ζώνης 2)α)2 μετά από σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.
Κάθε έργο υποδομής εκτελούμενο από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος κ.λ.π.) κατασκευάζεται κατά τρόπο προσαρμοσμένο στο περιβάλλον και κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
Η μορφολογία των κτισμάτων (κλίμακα - αναλογίες - τρόπος και υλικά κατασκευής) πρέπει να ακολουθεί τα παραδοσιακά πρότυπα της τοπικής αρχιτεκτονικής.
Ο μέγιστος επιτρεπόμενος οικοδομικός όγκος του κτιρίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 900 m3, υπεράνω της στάθμης του φυσικού εδάφους έστω κι αν το ενιαίο λειτουργικά κτίριο έχει μεγαλύτερο όγκο του παραπάνω καθοριζόμενου.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτεινών και διαφημιστικών πινακίδων.
Η τοποθέτηση επιγραφών στην πρόσοψη των κτιρίων επιτρέπεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
Απαγορεύεται η ίδρυση κι επέκταση λατομείων, μεταλλείων.
Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.