Προεδρικό διάταγμα 13/6/86c

ΠΔ 13-06-1986: Συμπλήρωση του από 30-05-1985 προεδρικού διατάγματος Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Γήπεδο Νεάπολης του Δήμου Νίκαιας (Αττικής) (ΦΕΚ 257/Δ/1985)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 13-06-1986: Συμπλήρωση του από 30-05-1985 προεδρικού διατάγματος Έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Γήπεδο Νεάπολης του Δήμου Νίκαιας (Αττικής) (ΦΕΚ 257/Δ/1985), (ΦΕΚ 589/Δ/1986), 04-07-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 43 (παράγραφος 3), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 (παράγραφος 18) του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Την υπ' αριθμόν 93/1984 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας.

 

4. Την υπ' αριθμόν 6/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Αττικής.

 

5. Την υπ' αριθμόν 304/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 13-06-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.