Προεδρικό διάταγμα 146/02 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αρμόδια Όργανα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, κατά τις διατάξεις του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 2229/1994 (ΦΕΚ 133/Α/194) και ισχύει κάθε φορά και των Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεση του, για τα έργα που εκτελούνται από το Υπουργείο Αιγαίου είναι ο Υπουργός Αιγαίου, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Αιγαίου, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης και τα εξουσιοδοτημένα από τον Υπουργό Αιγαίου όργανα, σύμφωνα με τις εκάστοτε οργανωτικές διατάξεις του Υπουργείου Αιγαίου, όπως ειδικότερα ορίζεται στα επόμενα άρθρα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.