Προεδρικό διάταγμα 146/02 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Αρμόδια Όργανα - Προϊσταμένη Αρχή - Διευθύνουσα Υπηρεσία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα αρμόδια όργανα, στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο, με την επιφύλαξη του άρθρου 29 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) είναι ειδικότερα:

 

α) Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία, είναι το Τμήμα Μελετών και Έργων της Διεύθυνσης Προγραμμάτων Μελετών και Έργων του Υπουργείου Αιγαίου,

 

β) Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι η Διεύθυνση Προγραμμάτων Μελετών και Έργων του Υπουργείου Αιγαίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.