Προεδρικό διάταγμα 146/02 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για μελέτες και κατασκευή έργων, αυτές εγκρίνονται από τον Υπουργό Αιγαίου ή το εξουσιοδοτημένο απ' αυτόν όργανο, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από τα αντίστοιχα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Αιγαίου μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.