Προεδρικό διάταγμα 147/88 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:

 

α) Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η τεχνική οργανική μονάδα της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανώσεως Λειτουργίας και Εκμεταλλεύσεως Βιομηχανικών Περιοχών Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις οργανωτικές της διατάξεις.

 

β) Προϊστάμενη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι το όργανο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανώσεως Λειτουργίας και Εκμεταλλεύσεως Βιομηχανικών Περιοχών Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί τέτοιο όργανο Προϊσταμένη αρχή είναι ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανώσεως Λειτουργίας και Εκμεταλλεύσεως Βιομηχανικών Περιοχών Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως και αν δεν υπάρχει Εντεταλμένος Σύμβουλος ή αυτός κωλύεται ο Γενικός Διευθυντής της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανώσεως Λειτουργίας και Εκμεταλλεύσεως Βιομηχανικών Περιοχών Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.