Προεδρικό διάταγμα 14/12 - Άρθρο 07 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των ανωτέρω χώρων ορίζονται ως εξής:

 

α) Συντελεστής δόμησης: 0,6.

 

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφάνειας του κάθε χώρου.

 

γ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 14 m από το φυσικό ή τεχνητά διαμορφωμένο έδαφος.

 

δ) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως ισχύουν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.