Προεδρικό διάταγμα 14/5/81

ΠΔ 14-05-1981: Περί τροποποιήσεως του οικοδομικού συστήματος οικοπέδου τινός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-05-1981: Περί τροποποιήσεως του οικοδομικού συστήματος οικοπέδου τινός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, (ΦΕΚ 300/Δ/1981), 05-06-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα του άρθρου 9 αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε δια του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α/1974) και ειδικότερα των άρθρων 68 και 70 (παράγραφος 6) ως αυτή αντικαταστάθηκε δια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977 περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοση οικοδομικών αδειών καταβαλλομένων φόρων κ.λ.π. (ΦΕΚ 171/Α/1977).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του από 21-09-1979 προεδρικού διατάγματος περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των Αθηνών Ιστορικόν Κέντρον (ΦΕΚ 567/Δ/1979).

 

5. Την από 04-12-1980 εισήγηση - αιτιολογική έκθεση της διευθύνσεως Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7).

 

6. Την υπ' αριθμόν 1368/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού).

 

7. Την υπ' αριθμόν 300/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Τροποποιείται το οικοδομικό σύστημα του οικοπέδου του κειμένου επί της οδού Πρυτανείου 17 και θεωρίας του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών και ορίζεται αντί του Συνεχούς συστήματος το σύστημα Πτερύγων, ως εμφαίνεται εις το υπό του Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμόν Γ/20079/1981 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:50, του οποίου συνοπτικό αντίτυπον δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

pd.14.5.81

 

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 14-05-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.