Προεδρικό διάταγμα 14/6/89e

ΠΔ 14-06-1989: Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή και εκτός οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Καβάλας και των κοινοτήτων Αμισιανών, Αμυγδαλεώνα, Νέας Καρβάλης, Χαλκερού, Κοκκινοχώματος (νομού Καβάλας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 14-06-1989: Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή και εκτός οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Καβάλας και των κοινοτήτων Αμισιανών, Αμυγδαλεώνα, Νέας Καρβάλης, Χαλκερού, Κοκκινοχώματος (νομού Καβάλας), (ΦΕΚ 437/Δ/1989), 16-06-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 (παράγραφος 1) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 (παράγραφος 1 τελευταίο εδάφιο) του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 εδάφιο ι)δ του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Τις υπ' αριθμούς 135/1984 και 419/1987 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Καβάλας.

 

5. Την υπ' αριθμόν 9/1984 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Χαλκερού.

 

6. Την υπ' αριθμόν 32/1984 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Κοκκινοχώματος.

 

7. Την υπ' αριθμόν 23/1984 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Αμισιανών.

 

8. Την υπ' αριθμόν 34/1984 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Αμυγδαλεώνα.

 

9. Τις υπ' αριθμούς 20/1984 και 71/1987 γνωμοδοτήσεις του κοινοτικού συμβουλίου Νέας Καρβάλης.

 

10. Τις υπ' αριθμούς 162/1984, 1/368/1986, 1/15/1987 και 13/305/1987 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Καβάλας.

 

11. Τις υπ' αριθμούς 872/1988 και 263/1989 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 14-06-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βλέπε τροποποιήσεις στο από 12-09-1992 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1018/Δ/1992).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.