Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 42

Άρθρο 42: Κριτήρια χαρακτηρισμού πυκνοδομημένων περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 62 παράγραφος 2 εδάφιο 15ο του νόμου 947/1979, άρθρο 10 του νόμου 1221/1981, άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 24-08-1983)

 

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος καθορίζονται τα κριτήρια χαρακτηρισμού περιοχών ως πυκνοδομημένων.

 

2. Χαρακτηρίζεται πυκνοδομημένη μια περιοχή, όταν συντρέχουν αθροιστικά τα εξής:

 

α) ποσοστό τουλάχιστον 50% των ιδιοκτησιών της περιοχής είναι δομημένες.

β) ποσοστό τουλάχιστον 70% των κτιρίων των δομημένων ιδιοκτησιών είναι κτίρια κύριας κατοικίας.

γ) στην περιοχή υπάρχουν 50 τουλάχιστον κτίρια εμβαδού τουλάχιστον 40 m2 το καθένα.

 

3. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου:

 

α) ως μία ιδιοκτησία θεωρείται κάθε ιδιοκτησία που έχει εμβαδόν μέχρι 500 m2. Ιδιοκτησία που έχει εμβαδόν μεγαλύτερο των 500 m2 θεωρείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου περισσότερες ιδιοκτησίες και συγκεκριμένα τόσες όσες είναι ο λόγος του εμβαδού της προς τα 500 m2.

 

β) δομημένη ιδιοκτησία θεωρείται εκείνη που έχει κτίριο εμβαδού τουλάχιστον 40 m2.

 

γ) ως κτίριο κύριας κατοικίας θεωρείται και κτίσμα που χρησιμοποιείται και για άλλες χρήσεις εφόσον αυτές δεν είναι αντίθετες στην κατά προορισμό λειτουργία του κτιρίου ως κατοικίας.

 

4. Για την καταρχήν αναγνώριση πυκνοδομημένης περιοχής το κάθε κτίριο πρέπει να απέχει από ένα τουλάχιστο κτίριο άλλης ιδιοκτησίας το πολύ 40 m.

 

5. Ο χαρακτηρισμός περιοχής ως πυκνοδομημένης και το όριό της καθορίζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία συνοδεύεται και από σχετικό διάγραμμα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.