Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 445

Άρθρο 445: Έκταση εφαρμογής του πολεοδομικού κανονισμού του νόμου 1577/1985


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 28 του νόμου 1577/1985, άρθρο 13 παράγραφος 6 και άρθρο 14 παράγραφος 1 περίπτωση δ του νόμου 1647/1986)

 

1. Οι διατάξεις του πολεοδομικού κανονισμού (άρθρο 2 έως και 25 του νόμου 1577/1985, όπως ισχύουν) ισχύουν για τις περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

2. Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου σχεδίου, από τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 εφαρμόζονται:

 

Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, το άρθρο 7 πλην των παραγράφων 1)Β)ι, 1)Β)στ, 1)Β)ζ και 3, το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφοι 4, 9 και 10, τα άρθρα 11, 17, 18, 20, 22 και το άρθρο 23 εκτός της παραγράφου 5.

 

3. Σε οικισμούς χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο, από τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 εφαρμόζονται:

 

Τα άρθρα 2, 3, 4, 5, το άρθρο 7 πλην της παραγράφου 1)Β)ι, το άρθρο 8 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 4 με τη διευκρίνηση ότι η αναφερόμενη σ' αυτές απόσταση Δ ορίζεται σε 2,5 m ανεξάρτητα από το ύψος και η παράγραφος 9, το άρθρο 11, το άρθρο 14, εκτός της παραγράφου 5, το άρθρο 17, το άρθρο 18 όπου δεν ορίζεται διαφορετικά από τις αντίστοιχες ειδικές διατάξεις και τα άρθρα 19, 21, 22, 23 και 25.

 

4. Δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 ειδικές διατάξεις για την προστασία αρχαιολογικών χώρων, οικισμών ή τμημάτων οικισμών, μεμονωμένων κτιρίων ή περιοχών, για τη διατήρηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς ή την προστασία περιοχών χαρακτηρισμένων ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.