Προεδρικό διάταγμα 151/03 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ορισμοί - Διευθύνουσα Υπηρεσία - Προϊσταμένη Αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα:

 

α) Διευθύνουσα Υπηρεσία ή Επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι η αρμόδια διεύθυνση ή υπηρεσία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

 

β) Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή το Συμβούλιο Διεύθυνσης ή οποιοδήποτε άλλο όργανο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.