Προεδρικό διάταγμα 151/03 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Τεχνικό Συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας και αποτελείται από:

 

α) Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, τεχνικό, διπλωματούχο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή απόφοιτο Τεχνικών Στρατιωτικών Σχολών ή έναν τεχνικό υπάλληλο της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, διπλωματούχο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με δεκαπενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, ως Πρόεδρο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.

 

β) Δύο τεχνικούς υπαλλήλους της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, διπλωματούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, ως μέλη που ορίζονται με τον Αναπληρωτές τους.

 

γ) Έναν Μόνιμο Αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας εν ενεργεία που είναι τεχνικός διπλωματούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή απόφοιτος Τεχνικών Στρατιωτικών Σχολών, ως μέλος, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης.

 

δ) Ένα δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας, ως μέλος, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του.

 

2. Καθήκοντα γραμματέα του Συμβουλίου ασκεί υπάλληλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας.

 

3. Τα θέματα εισηγείται στο Τεχνικό Συμβούλιο ο Διευθυντής Συντήρησης Εγκαταστάσεων ή ο αρμόδιος κατά περίπτωση Διευθυντής, οι οποίοι μετέχουν στη συζήτηση χωρίς ψήφο, εφόσον δεν είναι μέλη του Συμβουλίου.

 

4. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφορίας ή γνώμης σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο.

 

5. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και τρία από τα μέλη του.

 

6. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

7. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει την γνώμη του για θέματα που ορίζει ο νόμος 1418/1984, όπως κάθε φορά ισχύει, και τα εκτελεστικά αυτού Διατάγματα καθώς επίσης και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ' αυτό η Προϊσταμένη Αρχή.

 

8. Η θητεία του Τεχνικού Συμβουλίου είναι διετής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.