Προεδρικό διάταγμα 158/00 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Ανάθεση καθηκόντων Συμβούλων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004 μπορεί να αναθέτει σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, καθήκοντα συμβούλων οποιαδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονομικού, διοίκησης και διαχείρισης κ.λ.π.), σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την υποβοήθηση των υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.