Προεδρικό διάταγμα 158/00 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Θέσεις προσωπικού - Στελέχωση υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι θέσεις προσωπικού της ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004 καθορίζονται σε 138 υπαλλήλους και κατανέμονται κατά κλάδους και κατηγορίες στις ακόλουθες ειδικότητες:

 

α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - Θέσεις

 

Πολιτικών Μηχανικών 22
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 12
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 10
Τοπογράφων Μηχανικών 7
Χημικών Μηχανικών 1
Πληροφορικής 2
Διοικητικού - Οικονομικού 2
Γεωλόγων 4
Μηχανικών Γεωλογίας - Γεωτεχνικής 4
Γεωπόνων Δασολόγων 4
Περιβαλλοντολόγους 3
Πολεοδόμους 2

 

β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - Θέσεις

 

Τεχνολογικών Εφαρμογών 12
Διοικητικού - Λογιστικού 4
Πληροφορικής 2
Τεχνολογίας Γεωπονίας 4

 

γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Θέσεις

 

Τεχνικού 15
Προσωπικού Η/Υ- Χειριστές 8
Διοικητικού - Λογιστικού 10

 

δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - Θέσεις

 

Βοηθητικού Προσωπικού (Επιμελητών) 4
Οδηγών 6

 

Σύνολο 138

 

2. Η στελέχωση της ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004 γίνεται με μόνιμους ή με σύμβαση υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, με αποσπάσεις υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημόσιου τομέα που σχετίζονται με την κατασκευή ή τη χρήση των έργων, με προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση έργου, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, και με προσλήψεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.