Προεδρικό διάταγμα 15/12/86e

ΠΔ 15-12-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των Βορείων Συνοικιών του Δήμου Βόλου (νομού Μαγνησίας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-12-1986: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης των Βορείων Συνοικιών του Δήμου Βόλου (νομού Μαγνησίας) και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή, (ΦΕΚ 275/Δ/1987), 27-03-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1984) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4).

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφος 1), 7, 8 και 9.

 

5. Την υπ' αριθμόν 52368/2143/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του πολεοδομικού συγκροτήματος των Δήμων Βόλου, Νέας Ιωνίας (Νέα Ιωνία, Μελισσάτικα, Φυτόκο)... (ΦΕΚ 565/Δ/1985).

 

6. Την υπ' αριθμόν 71688/3200/1986 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων Χιλιαδού - Μοσχάτο (ΠΕ 6), Άγιος Βασίλης - Καλλιθέα (ΠΕ 7), Καραγάτς (ΠΕ 8), Νέα Δημητριάδα (ΠΕ 9) του Δήμου Βόλου (νομού Μαγνησίας).

 

7. Την υπ' αριθμόν 142/1986 γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου Βόλου (νομού Μαγνησίας).

 

8. Την υπ' αριθμόν 21/86 γνωμοδότηση του συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Μαγνησίας.

 

9. Την υπ' αριθμόν 282/86 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

10. την υπ' αριθμόν 724/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του υπουργού περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-12-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.