Προεδρικό διάταγμα 15/1/86b

ΠΔ 15-01-1986: Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 των Δήμων Καστοριάς και Άργους Ορεστικού και των Κοινοτήτων Δισπηλιού, Αμπελοκήπων, Μαυροχωρίου, Πολυκάρπης, Φωτεινής - Μεταμόρφωσης, Τοιχιού και Λεύκης (Νομού Καστοριάς)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-01-1986: Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 των Δήμων Καστοριάς και Άργους Ορεστικού και των Κοινοτήτων Δισπηλιού, Αμπελοκήπων, Μαυροχωρίου, Πολυκάρπης, Φωτεινής - Μεταμόρφωσης, Τοιχιού και Λεύκης (Νομού Καστοριάς), (ΦΕΚ 125/Δ/1986), 21-02-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 29 (παράγραφος 1), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1984).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Την υπ' αριθμόν 110/09-07-1985 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.

 

4. Την υπ' αριθμόν 48/24-06-1985 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 27/20-06-1985 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Δισπηλιού.

 

6. Το υπ' αριθμόν 620/27-06-1985 έγγραφο της Κοινότητας Μαυροχωρίου.

 

7. Το υπ' αριθμόν 431/28-06-1985 έγγραφο της Κοινότητας Πολυκάρπης.

 

8. Το υπ' αριθμόν 415/26-06-1985 έγγραφο της Κοινότητας Μεταμόρφωσης.

 

9. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη για τις Κοινότητες Αμπελοκήπων, Τοιχιού και Λεύκης, η προθεσμία που τάχθηκε με το υπ' αριθμόν ΚΟ/1291/ΕΠΑ69/13-06-1985 έγγραφο του ΤΠ και ΠΕ Νομού Καστοριάς.

 

10. Την υπ' αριθμόν 1/1985 γνωμοδότηση της 13ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Καστοριάς.

 

11. Την υπ' αριθμόν 967/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-01-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.