Προεδρικό διάταγμα 15/9/89b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τροποποιούνται οι χρήσεις γης σε τμήμα της περιοχής 8 της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή του δήμου Αργοστολίου (νομού Κεφαλληνίας), τα όρια της οποίας καθορίστηκαν με την παράγραφο 2 της όγδοης ενότητας (περιοχή 8) του άρθρου 2 του από 03-12-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 2/Δ/1986) και καθορίζονται νέες χρήσεις κατά υποπεριοχές με στοιχεία 8Α, 8Β, 8Γ και 8Δ όπως τα όρια τους φαίνονται με στοιχεία 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 29, 40, 17, 18, 41, 40 και 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 40, 41, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 3 αντίστοιχα, στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 55262/1989 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάγραμμα, ως εξής:

 

α) Υποπεριοχές 8Α, 8Β, 8Γ.

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις κατοικίας, κτιρίων κοινής ωφελείας, τουριστικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αναψυχής που δεν οχλούν.

 

β) Υποπεριοχή 8Δ.

 

Η περιοχή αυτή, χαρακτηρίζεται ως περιοχή παραθεριστικής κατοικίας και επιτρέπονται οι χρήσεις κατοικίας, κτιρίων κοινής ωφελείας και εγκαταστάσεων αναψυχής που δεν οχλούν.

 

pd.15.9.89b

 

2. Η μεγίστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια ορόφων των κτιρίων πολιτιστικών εκδηλώσεων, που αναφέρονται στο εδάφιο α της παραγράφου 2 της όγδοης ενότητας του άρθρου 2 του από 03-12-1985 προεδρικού διατάγματος ορίζεται σε 500 m2.

 

3. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του παραπάνω από 03-12-1985 προεδρικού διατάγματος, προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:

 

{4. Στα όρια της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου δεν περιλαμβάνονται οι οικισμοί των οποίων τα όρια καθορίζονται με αποφάσεις του Νομάρχη, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.