Προεδρικό διάταγμα 174/87

ΠΔ 174/1987: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τον Οργανισμό Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 174/1987: Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τον Οργανισμό Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 85/Α/1987), 04-06-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 19 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Την αριθμόν [Α] 2389/13-02-1987 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών (ΦΕΚ 81/Β/1987).

 

4. Την υπ' αριθμόν 753/1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο μόνο

 

Αρμόδια όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν κατά τις διατάξεις του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων και των προεδρικών διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεσή του, για τα έργα του Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης είναι τα όργανα που προσδιορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα έργα που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες Νομαρχιακού Επιπέδου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, εκτός από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία που είναι στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Τεχνική Διεύθυνση του Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση κατασκευής έργου αρμοδιότητας περισσοτέρων της μιας Διεύθυνσης του Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης, αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι εκείνη στην οποία αντιστοιχεί το μεγαλύτερο μέρος του έργου.

 

Στον υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 15-05-1987

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.