Προεδρικό διάταγμα 17/12/85

ΠΔ 17-12-1985: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Νέας Ελβετίας του δήμου Θεσσαλονίκης και έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Κηφισιάς - Νέας Ελβετίας του ίδιου δήμου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 17-12-1985: Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Νέας Ελβετίας του δήμου Θεσσαλονίκης και έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Κηφισιάς - Νέας Ελβετίας του ίδιου δήμου, (ΦΕΚ 29/Δ/1986), 13-02-1986.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5, 6), 7 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 5), 13 και 43 (παράγραφος 10), όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985)

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα την παράγραφο 1 του άρθρου 23.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11, 29 και 70.

 

4. Την υπ' αριθμόν 26249/926/1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 323/Β/1985).

 

5. Την υπ' αριθμόν 72767/3130/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένης της περιοχής Κηφισιάς του δήμου Θεσσαλονίκης.

 

6. Την υπ' αριθμόν 75724/1151/1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 767/Β/1983) και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 5 όπως το τελευταίο άρθρο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν 28112/356/1985 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 205/Β/1985).

 

7. Τις υπ' αριθμόν 59/1984, 418/1985 και 925/1985 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

 

8. Την υπ' αριθμόν 255 συνεδρίαση 26/27-08-1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Θεσσαλονίκης.

 

9. Την υπ' αριθμόν 928/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 17-12-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.