Προεδρικό διάταγμα 17/5/79 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α) Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, με το οποίο καθορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης του τμήματος της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης, που χαρακτηρίστηκε ως παραδοσιακός οικισμός με το από 12-03-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 179/Δ/1979), ο παραδοσιακός αυτός οικισμός οριοθετείται σε τομείς Ι και ΙΙ, όπως αυτοί φαίνονται στο θεωρημένο την 14-09-1999 από την Διεύθυνση Πολιτισμού του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:2.000, του οποίου αντίτυπο δημοσιεύεται με το προεδρικό αυτό διάταγμα.

 

β) Στα όρια του τομέα Ι υπάγονται και οι νησίδες στις οποίες περιλαμβάνονται τα οικοδομικά τετράγωνα 1, 4, 6, 8, 35, 66, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, που επηρεάζουν άμεσα τον περιβάλλοντα χώρο των βυζαντινών μνημείων του παραδοσιακού αυτού οικισμού.

 

pd.7.12.99

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του από 07-12-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 904/Δ/1999).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.