Προεδρικό διάταγμα 189/09 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με τις διατάξεις του παρόντος καθορίζονται και ανακατανέμονται αρμοδιότητες στον Πρωθυπουργό και τα Υπουργεία.

 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων άρθρων, τα Υπουργεία:

 

α) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

β) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

γ) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων,

δ)Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

ε) Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

στ) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

έχουν αντίστοιχα τις αρμοδιότητες των Υπουργείων:

 

α) Εσωτερικών,

β) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,

γ) Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ) Μεταφορών και Επικοινωνιών,

ε) Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,

στ) Δικαιοσύνης.

 

3. Με την επιφύλαξη των ίδιων διατάξεων, το Υπουργείο Οικονομικών έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος 185/2009, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τις αρμοδιότητες όπως καθορίζονται στα άρθρα 1 και 2 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος 186/2009 και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος 184/2009.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.