Προεδρικό διάταγμα 189/09 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μεταφέρεται η εποπτεία:

 

α. Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων: Του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων (προεδρικό διάταγμα 414/1998 (ΦΕΚ 291/Α/1998)).

 

β. Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 2963/1954 (ΦΕΚ 195/Α/1954)).

 

γ. Από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: της Δημόσιας Επιχείρησης Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων ΑΕ (ΔΕΠΑΝΟΜ) (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 312/1999 (ΦΕΚ 289/Α/1999)).

 

δ. Από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: της Θέμις Κατασκευαστική ΑΕ (νόμος [Ν] 2408/1996 (ΦΕΚ 104/Α/1996)).

 

Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της εποπτείας αφορά το κατασκευαστικό έργο των νομικών αυτών προσώπων και, ιδίως, τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, οργάνωση, εξοπλισμό, καθώς και τις συναφείς προμήθειες και εργασίες κάθε είδους έργου υποδομής που τα νομικά αυτά πρόσωπα αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του σκοπού τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α/2010).

 

2. Ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες προβλέπουν αρμοδιότητα, γνωμοδοτική ή αποφασιστική, άλλων Υπουργείων στη λειτουργία και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων των νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου και με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα της λειτουργίας τους, δεν θίγονται.

 

3. Η εποπτεία της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (άρθρο 18 του νόμου 2937/2001 (ΦΕΚ 169/Α/2001)) και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Παγίων (άρθρο 22 παράγραφος 1 του νόμου 2937/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α/2010).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.