Προεδρικό διάταγμα 189/09 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού:

 

α) Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας:

 

α)α. Ως Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, οι ακόλουθες υπηρεσίες του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης:

 

i) η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 341/1990 (ΦΕΚ 135/Α/1990)),

 

ii) η Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 341/1990),

 

iii) η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 341/1990) με τις κεντρικές και περιφερειακές τους υπηρεσίες,

 

iv) η Διεύθυνση Ελέγχου, Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (άρθρο 1 του νόμου 3335/2005 (ΦΕΚ 195/Α/2005)),

 

v) η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος (άρθρο 43 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 238/1979 (ΦΕΚ 66/Α/1979)),

 

vi) το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 191/1996 (ΦΕΚ 154/Α/1996)),

 

vii) το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Ειδικών Λογαριασμών (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 191/1996 (ΦΕΚ 154/Α/1996)) και

 

viii) η Ειδική Επιστημονική Γραμματεία του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (άρθρο 4 του νόμου 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/2006)).

 

β)β) Η Ειδική Γραμματεία Διεθνούς Ενεργειακής Πολιτικής, κοινή υπουργική απόφαση υπ' αριθμόν Δ13/5115/29-02-2008 (ΦΕΚ 383/Β/2008).

 

γ)γ) Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (κοινή υπουργική απόφαση Δ13/Φ.7.11/18797/29-07-2008 (ΦΕΚ 1540/Β/2008)), με εξαίρεση την αρμοδιότητα των δράσεων στον τομέα της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών, η οποία παραμένει στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ασκείται από τη Μονάδα Εφαρμογής Δράσεων στον Τομέα της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών (ΜΣΥ) (άρθρο 2 της πιο πάνω κοινής υπουργικής απόφασης) η οποία αποτελεί ως σύνολο θέσεων και προσωπικού υπηρεσία του Υπουργείου αυτού.

 

δ)δ) Στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις τα ακόλουθα Γραφεία:

 

i) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους (άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση α του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 381/1989 (ΦΕΚ 168/Α/1989)),

 

ii) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση β του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 381/1989),

 

iii) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 1 παράγραφος 2 περίπτωση γ του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 381/1989), Έως τη λειτουργία αντίστοιχων γραφείων στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τα γραφεία αυτά εξυπηρετούν και τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας αυτής.

 

Στις αρμοδιότητες των μεταφερόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνεται και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές στα οποία περιλαμβάνεται και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 375/1987, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 98/Α/2009)).

 

β) Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 352/1991 (ΦΕΚ 124/Α/1991), και 1 παράγραφος 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 228/2002 (ΦΕΚ 208/Α/2002)) εντάσσεται ως Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α/2010).

 

2. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οι Γενικές Γραμματείες α) Δημοσίων Έργων προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α/1988), προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005), άρθρο 52 (στ), (α)α), β) Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων (προεδρικό διάταγμα 166/1996 (ΦΕΚ 125/Α/1996), προεδρικό διάταγμα 63/2005, άρθρο 52 (στ), (β)β), καθώς επίσης και η εποπτεία των νομικών προσώπων και φορέων που υπάγονται σε αυτές.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.