Προεδρικό διάταγμα 189/81

ΠΔ 189/1981: Περί χορηγήσεως αδειών εγκαταστάσεως και επεκτάσεως βιομηχανιών εντός δασών και δασικών εκτάσεων και παραχωρήσεως αυτών δια την δημιουργίαν βιομηχανικών περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 189/1981: Περί χορηγήσεως αδειών εγκαταστάσεως και επεκτάσεως βιομηχανιών εντός δασών και δασικών εκτάσεων και παραχωρήσεως αυτών δια την δημιουργίαν βιομηχανικών περιοχών, (ΦΕΚ 54/Α/1981), 04-03-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 56 του νόμου 998/1979 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας.

 

2. Την υπ' αριθμόν 71/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Υποβλητέα δικαιολογητικά

Άρθρο 2: Σειρά προτιμήσεως

Άρθρο 3: Έκθεσις γνωματεύσεως

Άρθρο 4: Τίμημα και τρόπος καταβολής

Άρθρο 5: Παράβολο

Άρθρο 6: Εμβαδόν παραχωρούμενης εκτάσεως

Άρθρο 7: Έκδοσις αποφάσεως ή χορηγήσεως αδείας

Άρθρο 8: Εγκατάστασις

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις

Άρθρο 10: Κήρυξις εκπτώτου - Ανάκλησις αποφάσεως

 

Στον επί της Γεωργίας Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, 23-02-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Γεωργίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.