Προεδρικό διάταγμα 189/81 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Υποχρεώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο προς ον ή παραχώρησις ή άδεια εγκρίσεως υποχρεούται όπως:

 

α) Προβεί εις την τήρηση των όρων της αποφάσεως.

 

β) Προβεί εις εφαρμογήν της εγκριθείσης μελέτης επιπτώσεων επί του περιβάλλοντος. Παράτασις των τυχόν τιθεμένων στην απόφαση προθεσμιών εκτελέσεως δασικών έργων και εργασιών δύναται να δοθεί υπό του εκδόντος την απόφαση οργάνου μέχρις ενός έτους κατά την απόλυτον κρίσιν αυτού.

 

γ) Πραγματοποίηση τον σκοπόν της παραχωρήσεως εντός τριετίας από της παραχωρήσεως ή της Χορηγήσεως αδείας εγκαταστάσεως και μη εγκαταλείψει την εκμετάλλευση της βιομηχανικής μονάδος.

 

δ) Εξόφληση εμπροθέσμως τις οφειλόμενες δόσεις εις ας περιπτώσεις πρόκειται περί τμηματικής καταβολής του τιμήματος.

 

ε) Λαμβάνει άπαντα τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα ασφαλείας κατά τους ισχύοντας δασικούς κανονισμούς ως και τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας.

 

2. Η τήρησις των υποχρεώσεων ως αυτές καθορίζονται υπό της προηγουμένης παραγράφου βαρύνουν και τους καθολικούς διαδόχους αυτού, ή πάντα τρίτον εις ον κατά νόμον δύναται να περιέλθει η παραχωρηθείσα ή εφ ης ή εγκατάστασις έκτασις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.