Προεδρικό διάταγμα 189/81 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Εγκατάστασις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την εφ' άπαξ καταβολή τον τιμήματος ή της πρώτης δόσεως αυτού επακολουθεί εγκατάστασις του παραχωρησιούχου ή του προς ον ή άδεια εγκαταστάσεως υπό της οικείας δασικής αρχής επί της παραχωρηθείσης ή της εφ' ης χορηγήθηκε ή άδεια εγκαταστάσεως εκτάσεως.

 

2. Περί της εγκαταστάσεως συντάσσεται εις τετραπλούν πρωτόκολλον παραδόσεως, το εν αντίτυπον του οποίου τηρείται εις το αρχείον της Δασικής Υπηρεσίας, το δεύτερον παραδίδεται εις τον παραχωρησιούχο ή εις τον προ ον η άδεια εγκαταστάσεως και τα δύο έτερα μετ' αντιγράφου της αποφάσεως παραχωρήσεως ή αδείας εγκαταστάσεως κοινοποιούνται εις την Γενική Διεύθυνση Δασών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 53 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.