Προεδρικό διάταγμα 18/10/85

ΠΔ 18-10-1985: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άγιος Νικόλαος - Τσιφλικάκι του Δήμου Καρδίτσας και τροποποίηση σχεδίου και όρων δόμησης σε συνεχόμενα τμήματα της ίδιας περιοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-10-1985: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Άγιος Νικόλαος - Τσιφλικάκι του Δήμου Καρδίτσας και τροποποίηση σχεδίου και όρων δόμησης σε συνεχόμενα τμήματα της ίδιας περιοχής, (ΦΕΚ 709/Δ/1985), 27-11-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6), 7 (παράγραφοι 1, 2, 4 και 5) και 43 (παράγραφοι 3 και 10) αυτού.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 και 70.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

4. Την υπ' αριθμόν 54812/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένης της πολεοδομικής ενότητας Άγιος Νικόλαος, Τσιφλικάκι του Δήμου Καρδίτσας.

 

5. Την υπ' αριθμόν Γ16191/486/27-02-1985 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 145/Δ/1985).

 

6. Τις υπ' αριθμούς 280/1983, 147/1984, 148/1984 και 64/1985 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 6/01-04-1985, 8/24-04-1985 και 11/21-05-1985 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού Καρδίτσας.

 

8. Την υπ' αριθμόν 718/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 18-10-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.