Προεδρικό διάταγμα 18/1/77 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθορίζεται ζώνη δομήσεως Δ εις την εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Γαλαξιδίου περιοχήν, ως εμφαίνεται εις το στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος μνημονευόμενου διάγραμμα.

 

2. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων της εν τη προηγουμένη παραγράφω μνημονευόμενης ζώνης δομήσεως Δ, καθορίζονται οις ακολούθως:

 

α) Ελάχιστον πρόσωπον: 25 m.

Ελάχιστον βάθος: 40 m.

Ελάχιστον εμβαδόν: 2.000 m2.

 

β) Μέγιστον ποσοστόν καλύψεως 7,5%. Η καλυπτόμενη υπό της οικοδομής επιφάνεια να μη υπερβαίνει τα 200 m2.

 

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων 1 με ανώτατον ύψος 4.5 m.

 

δ) Απόσταση της οικοδομής εκ των ορίων του οικοπέδου 7 m.

 

ε) Συντελεστής δομήσεως 0.075.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.