Προεδρικό διάταγμα 18/1/77

ΠΔ 18-01-1977: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Γαλαξιδίου και καθορισμού ζώνης δόμησης και των όρων δόμησης αυτής στην εκτός σχεδίου περιοχή Γαλαξιδίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-01-1977: Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Γαλαξιδίου και καθορισμού ζώνης δόμησης και των όρων δόμησης αυτής στην εκτός σχεδίου περιοχή Γαλαξιδίου, (ΦΕΚ 27/Δ/1977), 08-02-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει τις διατάξεις του 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 9, 14 και 17 αυτού, της παραγράφου 3)στ του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), ως τούτο αντικαταστάθηκε διά του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 1018/1971 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του αναγκαστικού νόμου 314/1968 κ.λ.π. (ΦΕΚ 220/Α/1971), του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως τροποποιήθηκε διά του νομοθετικού διατάγματος 205/1974 (ΦΕΚ 363/A/1974) και ειδικότερα των άρθρων 21, 22, 33, 34, 35, 70, 72, 79 και 80 αυτού, και ιδόντες την υπ' αριθμόν Ε11254/1499/1976 απόφαση του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων περί εξαιρέσεως των περιοχών Γαλαξιδίου κ.λ.π. (ΦΕΚ 490/Β/1976), την υπ' αριθμόν 377/1976 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών), ως και την υπ' αριθμόν 1071/1976 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υπουργού αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, τη 18-01-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.