Προεδρικό διάταγμα 18/3/98 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για κάθε χρήση έχουν εφαρμογή εκτός από τις διατάξεις αυτού του προεδρικού διατάγματος, οι ειδικές γι' αυτές διατάξεις.

 

2. Υφιστάμενες κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος χρήσεις και μη επιτρεπόμενες από τις διατάξεις αυτού, επιτρέπονται κατά παρέκκλιση εφόσον λειτουργούν βάσει νόμιμης άδειας, σε κατάλληλο γι' αυτές χώρο όπως προβλέπεται από τις σχετικές πολεοδομικές και ειδικές διατάξεις με την προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν παράγοντα επικινδυνότητας ή πηγή όχλησης για το περιβάλλον, την κυκλοφορία και ιδιαίτερα την κατοικία.

 

3. Επιτρέπεται η εφάπαξ μεταβίβαση χρήσεων που υφίστανται και λειτουργούν με νόμιμη άδεια, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, σε πρόσωπο α' βαθμού συγγένειας ή τον (την) σύζυγο, σε περιπτώσεις πραγματικής αδυναμίας συνεχίσεως της χρήσεως στο πρόσωπο του δικαιούχου (λόγω γήρατος, συνταξιοδοτήσεως, θανάτου κ.λ.π.).

 

4. Για τις χρήσεις των οποίων προβλέπεται, από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, η απομάκρυνση εντός 36 μηνών δεν εφαρμόζονται οι προηγούμενες παραγράφους 2 και 3. Για αυτές τις χρήσεις απαγορεύεται και η επέκταση των εγκαταστάσεών τους.

 

5. Στις περιπτώσεις καταστρατήγησης ή παραβίασης των επιτρεπομένων χρήσεων, επιβάλλεται η σφράγιση του ακινήτου σύμφωνα με την 44242/2361/1989 υπουργική απόφασης (ΦΕΚ 380/Β/1989).

 

6. α) Η εγκατάσταση οποιασδήποτε νέας χρήσης (λειτουργίας), πλην της κατοικίας, γίνεται μετά από έγκριση της αρμόδιας για τον έλεγχο της περιοχής, Υπηρεσίας. Οι εγκρίσεις για τις ειδικές χρήσεις δίδονται μόνο για χώρους που χαρακτηρίζονται σαν χώροι κύριας χρήσης, σύμφωνα με το νόμο 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

β) Η αρμόδια για τον έλεγχο της περιοχής Υπηρεσία μετά από έρευνα των λειτουργιών του αμέσου περιβάλλοντος δύναται να αρνηθεί την έγκριση των ζητουμένων λειτουργιών και κατ' επέκταση τη χορήγηση της ζητούμενης άδειας.

 

7. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται η λειτουργία οποιασδήποτε χρήσης, που ανεξάρτητα από το είδος της, το μέγεθος της, τον αριθμό των καθισμάτων της ή την ονομασία της, αποτελεί πηγή όχλησης για το περιβάλλον της, για οποιοδήποτε λόγο και ιδιαίτερα κατά τις ώρες κοινής ησυχίας. Η απαγόρευση επιβάλλεται από την αρμόδια για τον έλεγχο της περιοχής Υπηρεσία, σε περίπτωση οποιασδήποτε όχλησης της κατοικίας, ανεξάρτητα αν αυτή, προκαλείται από τις εγκαταστάσεις των χώρων ή το προσωπικό ή την πελατεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5, 6 και 10 του άρθρου αυτού.

 

8. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση νέων χαρτοπαικτικών λεσχών και νέων οίκων ανοχής.

 

9. Δεν επιτρέπεται η χρήση και η κατάληψη (με τραπέζια, τέντες, καρέκλες, προθήκες καταστημάτων, πάγκους πλανόδιων πωλητών) των πεζοδρόμων και των δρόμων, για την εξυπηρέτηση και υπαίθρια επέκταση των καταστημάτων της περιοχής.

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, τεντών, πάγκων πλανόδιων πωλητών, σε περιορισμένα τμήματα πλατειών, πλατωμάτων, πεζοδρομίων και πεζοδρόμων με άδεια σχετική που δίνει ο Δήμος Αθηναίων και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας για τον έλεγχο της περιοχής Υπηρεσίας, που καθορίζει τη θέση τους και την επιφάνεια που καταλαμβάνουν.

 

Η άδεια χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) Η ιδιαίτερη χρήση παρέχεται όλως κατ' εξαίρεση και είναι συμβατή προς τη χρήση του κοινοχρήστου χώρου.

β) Δεν εμποδίζεται οπωσδήποτε η κοινή χρήση.

γ) Δεν συνεπάγεται μονίμους ή μη μονίμους εγκαταστάσεις επί του εδάφους και

δ) Περιορίζεται στο ελάχιστο ποσοστό σε σχέση με τη συνολική του κοινοχρήστου χώρου.

 

10. α. Η αρμόδια για τον έλεγχο της περιοχής Υπηρεσία σε περίπτωση που υποπέσει την αντίληψή της, όχληση προκαλούμενη με οποιοδήποτε τρόπο από τις υφιστάμενες χρήσεις, ζητάει κατά περίπτωση ή κατά περιοχή, στοιχεία προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα της λειτουργίας της επιχείρησης, το μέγεθος και το είδος της όχλησης και επιβάλλει όρους για τη βελτίωση της λειτουργίας και την άρση της όχλησης.

 

β) Εφόσον η όχληση αυτή αφορά ηχητική ή περιβαλλοντική ρύπανση διατάσσεται άμεση συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση που απαιτείται η λήψη προσθέτων μέτρων διακόπτεται η λειτουργία της επιχειρήσεως και ορίζεται προθεσμία για τη συμμόρφωση, μετά από τη διαπίστωση της οποίας επιτρέπεται η επαναλειτουργία. Σε περίπτωση υποτροπής η αρμόδια για τον έλεγχο της περιοχής Υπηρεσία διακόπτει αμέσως και οριστικώς τη λειτουργία της οχλούσας επιχειρήσεως.

 

11. Για τα διατηρητέα κτίρια που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα επί της οδού Πειραιώς (ήτοι οικοδομικά τετράγωνα 1, 4, 5, 6, 7, 20, 22, 23, 24, 99, 100, 102) επιτρέπονται και οι χρήσεις:

 

Χώροι συνάθροισης κοινού
Κτίρια πολιτιστικών λειτουργιών
Αναψυχής
Διοίκηση
Κτίρια γραφεία κοινωνικής πρόνοιας ανεξάρτητα αν οι χρήσεις αυτές επιτρέπονται ή όχι στις περιοχές όπου βρίσκονται τα συγκεκριμένα κτίρια.

 

12. α. Χαρακτηρίζεται η οδός Ευριπίδου (από την οδό Αθηνάς έως την Πλατεία Κουμουνδούρου) ως χώρος παραδοσιακού εμπορίου όπου στα ισόγεια καταστήματα που έχουν πρόσωπο επί της οδού επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

1. εμπορικά καταστήματα (πώλησης τροφίμων, αποικιακών ειδών, μπαχαρικών, αλλαντικών, τυροκομικών, προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας και παραγωγής συνεταιρισμών, φυτών, σπόρων και ειδών κηπουρικής) καθώς και βιβλιοπωλεία και αίθουσες εκθέσεων τέχνης και γκαλερί.

 

2. πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις (μουσεία, βιβλιοθήκες έδρες πολιτιστικών συλλόγων) και

 

3. επαγγελματικά εργαστήρια (μικρής κλίμακας) με δραστηριότητες που συνάδουν με τις προαναφερθείσες χρήσεις (όπως εργαστήρια ζαχαροπλαστικής κεραμικής, ψαθοπλεκτικής γλυπτικής ζωγραφικής χειροτεχνίας γραφίστικης κ.λ.π.).

 

β. Απαγορεύεται η συνένωση αυτών με άλλου είδους εμπορικές δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να εγκαθίστανται στα ισόγεια καταστήματα που δεν έχουν πρόσωπο επί της οδού Ευριπίδου.

 

γ. Υφιστάμενες κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος χρήσεις και μη επιτρεπόμενες από τις διατάξεις αυτού, επιτρέπονται κατά παρέκκλιση εφόσον λειτουργούν βάσει νόμιμης άδειας σε κατάλληλο γι' αυτές χώρο, όπως προβλέπεται από τις σχετικές πολεοδομικές και ειδικές διατάξεις με την προϋπόθεση ότι δεν αποτελούν παράγοντα επικινδυνότητας ή πηγή όχλησης για το περιβάλλον, την κυκλοφορία και ιδιαίτερα την κατοικία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την παράγραφο Α του άρθρου 1 του από 15-11-2012 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 390/Α/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.