Προεδρικό διάταγμα 18/4/81

ΠΔ 18-04-1981: Περί καθορισμού όρων και περιορισμών δομήσεως και έγκρισης θέσης και διάταξης κτιρίων που θα ανεγερθούν επί εκτάσεως κειμένης εκτός ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Καλάνδρας (Χαλκιδικής)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 18-04-1981: Περί καθορισμού όρων και περιορισμών δομήσεως και έγκρισης θέσης και διάταξης κτιρίων που θα ανεγερθούν επί εκτάσεως κειμένης εκτός ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Καλάνδρας (Χαλκιδικής), (ΦΕΚ 286/Δ/1981), 27-05-1981.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα των άρθρων 7 και 9 (παράγραφος 2) αυτού, ως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 1 του αναγκαστικού νόμου 625/1968 περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των γενικών περί σχεδίων πόλεων διατάξεων (ΦΕΚ 266/Α/1968).

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ειδικότερα του άρθρου 42 (παράγραφος 1) αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα του άρθρου 62 (παράγραφος 2) αυτού.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και ειδικότερα των άρθρων 2, 3 και 7 αυτού.

 

5. Την υπ' αριθμόν 9496/1980 δήλωση του Αποστόλου Θωμαΐδη του Θεοδώρου, Μενελάου Χατζηγεωργίου του Λεωνίδα, εκπροσώπων της Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία Οικοδομικές - Τουριστικές - Βιομηχανικές - Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία και τον διακριτικό τίτλο ΚΑΛΑΝΔΡΑ κατά το υπ' αριθμόν 8885/25-10-1979 καταστατικό, γενόμενη ενώπιον του Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Μηνά Ιωσήφ Στεΐσογλου περί παραιτήσεως από δικαιώματος απαιτήσεως αποζημιώσεως εκ των κοινοχρήστων χώρων και αναλήψεως υποχρεώσεως εκτελέσεως έργων υποδομής κ.λ.π.

 

6. Τις υπ' αριθμούς 677/1977, 1181/1977, 617/1980 και 752/1980 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών και Οικισμού).

 

7. Την υπ' αριθμόν 306/1981 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Βιομηχανίας και Ενέργειας και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Εις τον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 18-04-1981

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.