Προεδρικό διάταγμα 19/4/02 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Γενικές διατάξεις και περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση και λειτουργία των επιτρεπομένων χρήσεων και δραστηριοτήτων. α. Οι μορφές και τα υλικά των κτιρίων και των υπαίθριων κατασκευών πρέπει να προσαρμόζονται στο φυσικό περιβάλλον τηρουμένων των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης 109173/1999 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο και Ιππόδρομος Αθηνών και ειδικότερα της παραγράφου δ)1 έως 4 αυτής. Για την εξασφάλιση του σωστού αερισμού των χώρων, της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και της βελτίωσης του μικροκλίματος, τηρούνται οι προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004. Οι ίδιες προδιαγραφές τηρούνται και για τη διαμόρφωση των υπαίθριων εγκαταστάσεων και ιδίως αυτών που δεν εντάσσονται άμεσα στο δίκτυο αθλητικών διαδρομών (χώροι στάθμευσης, διημέρευσης επισκεπτών κ.λ.π.). Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση των έργων διαμόρφωσης των υπαίθριων χώρων γίνεται με διατήρηση, κατά το δυνατόν, του τοπίου της περιοχής και άμβλυνση της οπτικής επίπτωσης από την ανέγερση των εγκαταστάσεων στο τοπίο.

 

β. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών εντός της περιοχής Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και της περιβάλλουσας περιοχής γνωμοδοτεί η δευτεροβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

γ. Η ύδρευση, άρδευση και προστασία της περιοχής Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης γίνεται βάσει ειδικής μελέτης, με την οποία υπολογίζονται οι καθημερινές ανάγκες σε νερό ανά θέμα, διερευνώνται οι υπάρχουσες πηγές και η δυνατότητα παροχής τους, εκτιμώνται τα υδατικά ισοζύγια, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της παραγράφου 7Α της κοινής υπουργικής απόφασης 109173/1999, και σχεδιάζονται τα ενδεικνυόμενα συστήματα για την διοχέτευση, άντληση και παροχή του ύδατος στα σημεία που απαιτείται. Η κατασκευή τεχνητών υδατοδεξαμενών και αντλιοστασίων επιτρέπεται σε όλη την έκταση της περιοχή Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, εφόσον αυτή αποσκοπεί στη σώφρονα διαχείριση των διατιθέμενων υδάτινων πόρων και προκύπτει από την παραπάνω μελέτη.

 

δ. Για τη διάθεση των στερεών απορριμάτων κατά τη λειτουργία του συγκροτήματος πρέπει να εξασφαλίζεται, με κατάλληλο εξοπλισμό, ο διαχωρισμός στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών (γυαλί, αλουμίνιο, χαρτί) και η χωριστή αποκομιδή τους, ενώ τα λοιπά υλικά πρέπει να συλλέγονται για να συμπιεστούν και να απομακρυνθούν μαζί με τα στερεά απόβλητα από τις οπλές των ίππων σε χώρο υγειονομικής ταφής.

 

ε. Οι επιφάνειες των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού,των υδατοδεξαμενών και αντλιοστασίου δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης της περιοχής Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης.

 

στ. Η εγκατάσταση των δικτύων ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνίας και ηλεκτρονικής επικοινωνίας γίνεται μετά από ειδική ηλεκτρολογική και ηλεκτρονική μελέτη που καθορίζει τις ανάγκες, τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού, τα υλικά και τους τρόπους κατασκευής καθώς και το σχεδιασμό όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων και εγκαταστάσεων.

 

ζ. Οι φυτεύσεις στην περιοχή Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης και ειδικότερα το είδος των δένδρων και των φυτών επιλέγονται μετά από ειδική φυτοτεχνική μελέτη με αντικείμενο και στόχο:

 

την ένταξη των χώρων πρασίνου στα τοπικά οικολογικά συστήματα μέσω δημιουργίας γραμμικών συνδέσεων με αυτά, καθώς και θυλάκων τοπικής φύτευσης, σε αρμονία με το τοπίο της περιοχής.
την προφύλαξη του χώρου από διάβρωση λόγω βροχής και ανέμου.
τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.
τη δημιουργία συνθηκών για τη μείωση του θορύβου και
τη βελτιστοποίηση των συνθηκών της τοπικής θερμοκρασίας και τον έλεγχο των επιπέδων υγρασίας.

 

Η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών και των εργασιών διαμόρφωσης του χώρου γίνεται με την αφαίρεση και μεταφύτευση των λιγότερων δυνατόν ώριμων δένδρων της περιοχής, τα οποία είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 15 ετών ή διαμέτρου μεγαλύτερης των 0,25 m. Δένδρα μεγάλης ηλικίας, όπως αιωνόβιες ελιές, παραμένουν υποχρεωτικά στη θέση τους και προστατεύονται, εκτός αν έτσι καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση του όλου έργου. Διατηρούνται τα κατάφυτα τμήματα του ρέματος Μαλεξίου. Σε κάθε περίπτωση, οι εργασίες αφαίρεσης και μεταφύτευσης ώριμων δένδρων γίνονται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι θάνατοι και οι κακώσεις των δένδρων, υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, μετά την υποβολή σχεδίου φυτεύσεων και μεταφυτεύσεων, το οποίο εγκρίνεται εντός 10 ημερών, άλλως θεωρείται εγκριθέν και οι εργασίες εκτελούνται κανονικά. Κατά τις φυτεύσεις και μεταφυτεύσεις και κατά τη λειτουργία του χώρου λαμβάνεται πρόνοια, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η χημική μόλυνση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από λιπάσματα και φυτοφάρμακα και προτιμώνται κατά το δυνατόν βιολογικές καλλιέργειες.

 

η. Για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων επιτρέπεται η περίφραξη ολόκληρης της περιοχής Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης με υψηλό μεταλλικό φράκτη ύψους 2.5 m. Η πρόσβαση θα είναι δυνατή μόνο μέσω των καθορισμένων πυλών και οδών.

 

Επιτρέπεται η αυτόνομη περίφραξη με μεταλλικούς φράκτες, με θύρες στα κατάλληλα σημεία, των διαφορετικών περιοχών του Ιππικού Κέντρου, του Πάρκου Cross Country, του Ιπποδρόμου και των συγκροτημάτων των στάβλων.

 

Στην περιοχή του Ιππικού Κέντρου περιφράσσονται οι περιοχές διακίνησης των επισήμων, των ανταποκριτών Τύπου, του κοινού και των αλόγων.

 

Στην περιοχή του Ιπποδρόμου περιφράσσονται ο στίβος του Ιπποδρόμου, ο χώρος διακίνησης του κοινού και ο χώρος διακίνησης των αλόγων.

 

Κατά τη χρονική περίοδο διεξαγωγής των Αγώνων επιβάλλεται η ιδιαίτερη περίφραξη των περιοχών όπου απαιτούνται ιδιαίτεροι κανόνες ασφαλείας.

 

θ. Για την προστασία των αρχαιοτήτων εφαρμόζονται οι σχετικές ειδικές διατάξεις καθώς και τα παρακάτω ειδικότερα οριζόμενα:

 

Στο χώρο του Ολυμπιακού Τριάθλου, όπου διασώζεται ο πυρήνας του αρχαιολογικού χώρου με σημαντικές αρχαιότητες, επιτρέπονται οι μικρότερες δυνατές επεμβάσεις, με ελάχιστες εκσκαφές και μικρές επιχωματώσεις. Για όλες τις μόνιμες κατασκευές προηγείται ανασκαφική έρευνα και υποβάλλεται προς έγκριση η σχετική μελέτη στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου πολιτισμού.
Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας σε όλη την έκταση της περιοχής Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, σημαίνονται οι αρχαιότητες εκείνες που πρόκειται να διατηρηθούν ορατά και επισκέψιμα ή σε κατάχωση, μετά από σχετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, και δημιουργούνται ειδικά μικρά περίπτερα με πληροφοριακό υλικό για τους επισκέπτες του Ιππικού Κέντρου.
Στα δύο γήπεδα με κερκίδες του Ιππικού Κέντρου δίδονται τα ονόματα των αρχαίων Μυρρινουσίων του Στησαγόρα και του Αριστοκράτη, οι οποίοι ήταν νικητές ιππικών αγώνων ή του ιππέα Αριστομάχου.
Όλες οι εργασίες εκτελούνται υπό την εποπτεία εκπροσώπων της αρμόδιας Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της συναρμόδιας 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, που προσλαμβάνεται ειδικά για το σκοπό αυτό και αμείβεται από τις πιστώσεις του έργου. Ο ανάδοχος του έργου οφείλει να ειδοποιήσει εγκαίρως τις αρμόδιες Εφορείες για την υπόδειξη εκπροσώπων.
Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες διακόπτονται και ακολουθείται σωστική ανασκαφική έρευνα, της οποίας η συνολική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου και από τα αποτελέσματα της εξαρτάται η πορεία αυτού. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα της ανασκαφής γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους φορείς όταν η ανασκαφή φθάσει σε σημείο στο οποίο η κατάρτιση του είναι εφικτή.

 

ι. Για την ανέγερση και την τοποθέτηση των κτιρίων και εγκαταστάσεων στο χώρο στάθμευσης εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι κείμενες διατάξεις.

 

κ. Εντός τριών μηνών από τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων επιβάλλεται η απομάκρυνση κάθε προσωρινής εγκατάστασης από τον φορέα λειτουργίας.

 

2. Οι δασικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το Ειδικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα του άρθρου 1, υπάγονται στις διατάξεις και ρυθμίσεις της δασικής νομοθεσίας. Εντός αυτών επιτρέπονται υπαίθριες διαμορφώσεις οδοποιίας και στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της διέλευσης και προπόνησης των αλόγων εφόσον δεν είναι αντίθετες προς την ειδική αυτή νομοθεσία και γίνονται μετά από έγκριση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 της κοινής υπουργικής απόφασης 109173/1999.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.