Προεδρικό διάταγμα 19/4/02 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εντός της περιοχής της οποίας εγκρίνεται το Ειδικό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης καθορίζεται κατά ζώνες 1, 2, 3, 4.1 και 4.2, όπως αυτές φαίνονται στο διάγραμμα του άρθρου 1, η γενική διάταξη των παρακάτω εγκαταστάσεων και συνοδευτικών δραστηριοτήτων με τους αντίστοιχους όρους δόμησης.

 

1. Ζώνη 1

 

α. Είσοδος στο συγκρότημα του Ιππικού Κέντρου και του Ιπποδρόμου, στην οποία περιλαμβάνεται και η περιμετρική οδός εξυπηρέτησης των εγκαταστάσεων. Εντός αυτής επιβάλλεται η διαμόρφωση ενιαίου πεζοδρόμου που θα συνδέει τις εισόδους του Ιππικού Κέντρου και του Ιπποδρόμου.

 

β. Κατά μήκος του παραπάνω πεζοδρόμου επιτρέπεται η ανέγερση προσωρινών κτιρίων, τα οποία απομακρύνονται μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων. Τα κτίρια αυτά συνολικού εμβαδού 2.000 m2, στο οποίο περιλαμβάνονται και τυχόν ημιυπαίθριοι χώροι,και μεγίστου ύψους 4 m, δεν προσμετρώνται στους όρους δόμησης της περιοχής Ειδικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης.

 

2. Ζώνη 2

 

α. Πρόκειται για την περιοχή εγκατάστασης του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου, εντός της οποίας διαμορφώνονται υπαίθριες αρένες, γήπεδα, χώροι στάθμευσης, οδοί και πλατείες. Επίσης, εντός αυτής επιτρέπεται να ανεγερθούν:

 

Δύο αρένες (υπερπήδησης και δεξιοτεχνίας) με τις κερκίδες κοινού, κτίρια στεγασμένων κερκίδων και χώροι υποδοχής, θέασης και εργασίας των διαπιστευμένων, των δημοσιογράφων και των επισήμων.
Το κτιριακό συγκρότημα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας με κλειστή αρένα, εστιατόριο, γραφεία διοίκησης και στεγασμένο γήπεδο προθέρμανσης.
Λυόμενα κτίρια, απαραίτητα για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως κέντρα υποστήριξης αγώνων, τύπου, αποθήκευσης εξοπλισμού διεθνών ομάδων, τροφοδοσίας (catering), υποδοχής χορηγών κ.λ.π., τα οποία απομακρύνονται μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων.
Γήπεδα προπόνησης, προθέρμανσης και αναμονής, χωριστά για τα αγωνίσματα υπερπήδησης και δεξιοτεχνίας.
Στάβλοι, γραφεία στάβλων, αποθήκες ζωοτροφών, εργαστήρια, κτηνιατρική κλινική, ξενώνες - εστιατόριο ιπποκόμων, βοηθητικά κτίρια.
Επιτρέπεται η κατασκευή λυόμενων εκδοτηρίων και ημιυπαίθριων περιπτέρων, των οποίων η μέγιστη κάλυψη είναι 100 m2.

 

β. Οι όροι δόμησης των παραπάνω εγκαταστάσεων καθορίζονται ως εξής:

 

μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης 0,15.
μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης 10% της επιφάνειας της ζώνης.
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων κερκίδων στους χώρους αγωνισμάτων 32 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3 m για κατασκευή στεγάστρου και μέγιστος αριθμός ορόφων 3, με δυνατότητα κατασκευής μεσορόφων, οι οποίοι θα προσμετρώνται στο τελικό ύψος των 35 m.
μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των λοιπών κτιρίων 8 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,5 m για την κατασκευή στέγης και μέγιστος αριθμός ορόφων 2.
μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης για τα κτίρια κερκίδων στους χώρους αγωνισμάτων 10 και για τα λοιπά κτίρια 4.
Στο συντελεστή δόμησης και στο ποσοστό κάλυψης δεν προσμετρώνται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις και κατασκευές και οι λυόμενες κατασκευές, οι οποίες πρέπει να απομακρυνθούν μετά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.
Για τις αποστάσεις των κτιρίων μεταξύ τους εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985, όπως ισχύει.

 

γ. Για τη μεταολυμπιακή χρήση της ζώνης 2 επιτρέπεται η κατασκευή ιππικού μουσείου, σχολής ιππασίας και αναψυκτηρίων με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 15 m, μέγιστο αριθμό ορόφων 3 χωρίς υπέρβαση του συντελεστή δόμησης που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο. Ειδικότερα, επιτρέπεται η κατασκευή δύο μόνο αναψυκτηρίων, εμβαδού 200 m2 το καθένα.

 

3. Ζώνη 3

 

α. Πρόκειται για την περιοχή διεξαγωγής της Δ φάσης του αγωνίσματος του Τρίαθλου (πάρκο Cross Country), η οποία διαμορφώνεται ως αμιγές πάρκο. Εντός αυτού κατασκευάζονται η διαδρομή και τα εμπόδια που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του αγωνίσματος. Η όλη διαμόρφωση γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τάσσονται με την κοινή υπουργική απόφαση 109173/1999 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο και Ιππόδρομος Αθηνών που βρίσκονται στην περιοχή του Μαρκόπουλου Μεσογαίας νομού Ανατολικής Αττικής και τις γενικές διατάξεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

 

Εντός του πάρκου επιτρέπεται η κατασκευή προσωρινών κερκίδων, τεντών και άλλων υπαίθριων κατασκευών σκίασης, για την εξυπηρέτηση των ανταποκριτών τύπου, καθώς και των αναγκαίων εξυπηρετήσεων για τη διεξαγωγή του αγωνίσματος. Οι παραπάνω κατασκευές απομακρύνονται μετά τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.

 

β. Μεταολυμπιακή χρήση της ζώνης 3 είναι πάρκο με δυνατότητα διεξαγωγής σε αυτό του αγωνίσματος του Τριάθλου εφόσον περιληφθεί στο πρόγραμμα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας.

 

4. Ζώνη 4 α. Πρόκειται για την περιοχή του Ιπποδρόμου στην ο-ποία μπορεί να επεκταθεί και το πάρκο διεξαγωγής της Δ φάσης του αγωνίσματος του Τριάθλου και διακρίνεται σε δύο υποζώνες 4.1 και 4.2.

 

α.α. Στη ζώνη 4.1 επιτρέπεται να κατασκευασθούν ο στίβος, το κεντρικό κτίριο κερκίδων (Grand stand), οι στάβλοι σελώματος, τα συνεργεία συντήρησης των μηχανών εξοπλισμού του Ιπποδρόμου και όλες οι απαραίτητες υπαίθριες λειτουργίες, paddock σελώματος, paddock επίδειξης, χώροι κοινού με γραφεία στοιχηματισμού και snack - bar, τουαλέτες, χώροι επισήμων, υπαίθριες κερκίδες, διαδρομές αλόγων, χώροι στάθμευσης και χώροι πρασίνου. Τα κτίσματα τοποθετούνται αποκλειστικά στο οικοδομήσιμο τμήμα της ζώνης, όπως φαίνεται σημειωμένο με τη σχετική ένδειξη στο διάγραμμα του άρθρου 1.

 

α.β. Στις περιοχές της ζώνης 4.2 επιτρέπεται να κατασκευασθούν στάβλοι, αποθήκες, γραφεία στάβλων, κτίρια συντήρησης, σχολή αναβατών, εργαστήρια και όλες οι απαραίτητες συνοδευτικές υπαίθριες λειτουργίες.

 

β. Οι όροι δόμησης των εγκαταστάσεων της Ζώνης 4.1 καθορίζονται ως εξής:

 

Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης 0,08.
Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη 0,05, στην οποία δεν προσμετρώνται οι υπαίθριες κατασκευές και εγκαταστάσεις
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου κερκίδων του Ιπποδρόμου 35 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 3 m για κατασκευή στεγάστρων και μέγιστος αριθμός ορόφων 5 με δυνατότητα κατασκευής μεσορόφων, οι οποίοι θα προσμετρώνται στο τελικό ύψος των 38 m.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των λοιπών κτιρίων 8 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,50 m για την κατασκευή στέγης και μέγιστος αριθμός ορόφων 2.
Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης 4.

 

γ. Οι όροι δόμησης των εγκαταστάσεων της Ζώνης 4.2 καθορίζονται ως εξής:

 

Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης 0,25.
Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη 0,25, στην οποία δεν προσμετρώνται οι υπαίθριες κατασκευές και εγκαταστάσεις
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 8 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,5 m για την περίπτωση κατασκευής στέγης και με μέγιστο αριθμό ορόφων 2.
Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής κατ' όγκο εκμετάλλευσης 4.
Για τις αποστάσεις των κτιρίων μεταξύ τους εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985, όπως ισχύει.

 

δ. Για τη μεταολυμπιακή χρήση της ζώνης 4.1 επιτρέπεται η κατασκευή ξενοδοχείου στο οικοδομήσιμο τμήμα αυτής, με μέγιστο ύψος δόμησης τα 10.5 m και μέγιστο αριθμό ορόφων 3.

 

5. α. Η αποχέτευση και ο βιολογικός καθαρισμός των υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 22, 23 και 24 της κοινής υπουργικής απόφασης 109173/1999 και η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων επιτρέπεται σε ένα από τα χαμηλότερα σημεία της περιοχής, όπως φαίνεται με τη σχετική ένδειξη στο διάγραμμα του άρθρου 1. Για την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και την έκδοση άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ΟΙΚ και του Ιπποδρόμου απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της οριστικής μελέτης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και η έγκριση της Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής αυτής, αντίστοιχα, από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία,καθώς και από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

β. Για τα στερεά απόβλητα, εκτός των διατάξεων των παραγράφων 14 έως 20 της κοινής υπουργικής απόφασης 109173/1999, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 7 της υγειονομικής διάταξης 2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/1995) περί όρων λειτουργίας των πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

 

6. Η εγκατάσταση της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας της κόπρου επιτρέπεται βορειοανατολικά της ζώνης 4.2 και ανατολικά του ρέματος Μάλεξη, όπως φαίνεται με τη σχετική ένδειξη στο διάγραμμα του άρθρου 1. Η επιλογή των κατάλληλων τεχνικών επεξεργασίας γίνεται μετά από οριστική μελέτη του έργου που εγκρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.