Προεδρικό διάταγμα 20/7/79

ΠΔ 20-07-1979: Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού οικισμού, περιοχής των Κοινοτήτων Βάθειας, Επαρχίας Οιτύλου και Λαγίας Επαρχίας Γυθείου (Λακωνίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 20-07-1979: Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού οικισμού, περιοχής των Κοινοτήτων Βάθειας, Επαρχίας Οιτύλου και Λαγίας Επαρχίας Γυθείου (Λακωνίας), (ΦΕΚ 447/Δ/1979), 30-08-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 79 του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ως αυτή αντικαταστάθηκε δια της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977 περί εισπράξεως υπό του Δημοσίου Ταμείου των δια την έκδοση οικοδομικών αδειών καταβαλλόμενων φόρων κ.λ.π. (ΦΕΚ 171/Α/1977) και ιδόντες την υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/20/ΦΘ211/31-01-1979 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημοσίων Έργων περί αντικαταστάσεως της υπ' αριθμόν ΕΔ2Α/04/59/ΦΘ211/1978 απόφασης περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δημοσίων Έργων εις τον Υφυπουργό του αυτού Υπουργείου (ΦΕΚ 106/Β/1979), την από 05-04-1979 έκθεση - εισήγηση της Διευθύνσεως Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος, την υπ' αριθμόν 310/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Οικισμού), ως και την υπ' αριθμόν 546/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργού αποφασίσαμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακός οικισμός η περιοχή των Κοινοτήτων Βάθειας, Επαρχίας Οιτύλου και Λαγίας Επαρχίας Γυθείου (Λακωνίας), ως αυτή εμφαίνεται περικλειόμενη εκ των ορίων των Κοινοτήτων, σημειουμένων δια συνεχούς καφετί γραμμής και της θαλάσσης, εις το υπό του Γενικού Διευθυντού Οικισμού θεωρημένο δια της υπ' αριθμού Γ/20673/1979 πράξεως αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:20.000 του οποίου συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται μετά του παρόντος.

 

pd.20.7.79

 

Εις τον αυτόν επί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργό ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 20-07-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υφυπουργός Δημοσίων Έργων

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.