Προεδρικό διάταγμα 20/8/85 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος πολεοδομούνται:

 

1. Όλες οι περιοχές που βρίσκονται μέσα στα όρια των οικισμών που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

2. Από τις περιοχές που βρίσκονται εκτός των ορίων των ως άνω οικισμών πολεοδομούνται οι εξής:

 

α) Για τις κατηγορίες οικισμών περιαστικών, παραλιακών, τουριστικών, δυναμικών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2 του πιο πάνω προεδρικού διατάγματος με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 του παρόντος.

 

Διάσπαρτα δομημένες περιοχές συνεχόμενες ή μη με τα όρια του οικισμού με απόσταση κτισμάτων μεταξύ τους, ίση ή μικρότερη των 80 m και σύνολο τουλάχιστον 10 οικοδομών. Ως οικοδομή νοείται κάθε κτίσμα το οποίον ανεξάρτητα από τη χρήση του έχει εμβαδόν τουλάχιστον 10 m2. Οι περιοχές αυτές πολεοδομούνται κατά προτεραιότητα.

 

Αδόμητες περιοχές συνεχόμενες ή μη με τα όρια του οικισμού για την κάλυψη αναγκών κατοικίας και αναγκών σε κοινόχρηστους, και κοινωφελείς χώρους.

 

β) Για τις λοιπές κατηγορίες οικισμών, όπως καθορίζονται στο άρθρο 2 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος, επιτρέπεται με σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η πολεοδόμηση περιοχών που μπορεί να είναι και μη συνεχόμενες εκτάσεις του υπάρχοντος οικισμού, κατά προτίμηση εντός των ορίων του δήμου ή της κοινότητας, εφόσον η εντός του ορίου του οικισμού περιοχή δεν επαρκεί για την κάλυψη αναγκών κατοικίας ή αναγκών σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Κατ' εξαίρεση, ο καθορισμός κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων εντός των ορίων των οικισμών μπορεί να γίνει με έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τη διαδικασία και τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 17-07-1923, με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

 

4. Δεν επιτρέπεται η πολεοδόμηση περιοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφόσον αυτή είναι αντίθετη με τους όρους προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και με τους γενικότερους αναπτυξιακούς στόχους μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και η διαφύλαξη της γεωργικής γης ψηλής παραγωγικότητας.

 

5. Με απόφαση του οικείου Νομάρχη μετά από πρόταση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου μπορεί οι προς πολεοδόμηση περιοχές να ακολουθούν τις διατάξεις του νόμου 1337/1983.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.